YİNE HÜRMET-İ MUSÂHERE MESELESİ
Pazar, 14 Haziran 2015 00:00

YİNE HÜRMET-İ MUSÂHERE MESELESİ

Bir okurum da bir İslâmi forum sitesinde foruma katılanlardan birinin, “kim bir kadının şehvetle avret mahalline bakar ya da ona dokunursa o kadının annesi ve kızı kendisine haram olduğu gibi aynı kadınla evlenmek babasına ve oğluna da haram olur....” şeklinde bir hadis yazdığını, ancak Ümmühani'den rivayet edilen bu hadisin zayıf olduğunu; hiçbir sahih hadis kitabında bulunmadığını, sadece bazı fıkıh kitaplarında yer aldığını belirttiğini söylüyor.

Sizin bu hadisle ilgili görüşünüz nedir hocam?

Cevap: Zayıf hadise inanmamak değil, inanmak sorumluluk getirir. Çünkü Kur'ân'a ters olan bu tür düşünceler İslâm’ın imajını bozmaktadır. Çocuğun annesine veya üvey annesine bakması bir sakınca taşımaz. Sakıncalı olan, şehvetle bakmaktır. Yoksa her anne erkek olsun, kız olsun evlâdını bağrına basar. Bunda sakınca gören, düşünce sapığı insanlardır. Yukarıda belirttiğim gibi kişinin, üvey kızıyla evlenmesi haramdır. Evlendiği kadının kızıyla şehvet ilişkisine giren kimsenin annesi ile nikâhının düşeceğini belirt­miştim. Ama gencin, üvey annesine şehvetle bakması, kendisi açısından gü­nah ise de babasının nikâhını düşürmesi söz konusu olamaz. Zayıf rivayet­lerle, mantık dışı görüşlerle hüküm sabit olmaz, yasak doğmaz.

İddiacı: “Şayet böyle bir şey varsa âhirette adamın karısı elinden alınır” diyormuş. Vah vah ne büyük felaket! Elinden alınsa ne olur sanki? Eğer adam cennette ise zaten ona istediği verilir. Cehennemde ise karısının orada işi ne? Saçma sapan düşünceler.

Özetle: Babanızın o sözüyle sizin nikâhınıza zarar gelmez. Yalnız babanız kötü bir düşünce ile öyle bir söz söylemiş ise günah işlemiştir. Onun günah- sorumluluğu kendisine aittir. Öyle sözlerle sizin nikâhınıza zarar gelmez. Sizin de içinizden kötü düşünceler kurmuş olmanız hatadır, Allah'tan af dilemeniz gerekir.