MEHDÎ, DECCAL, İSA *** BÜTÜN PEYGAMBERLER YAHUDİ Mİ?
Cuma, 24 Ekim 2014 00:00

MEHDÎ, DECCAL, İSA*

Sayın Süleyman Ateş bazı tanıdıklarımdan duyduğuma göre bizim dinimize göre dünyaya Mehdi ve Deccal gelecekmiş; tıpkı Hıristiyanlardaki Mesih kavramı gibi. Fakat bizim son Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)dir. Bu konu hakkında beni bilgilendirirseniz...

Cevap: Bazı rivayetlerde İslâm’ı yok etmek ve bütün insanları inançsızlığa götürmek için deccal denen çok kötü bir Kral gelecek. Bunun etkilerini ortadan kaldırmak için de İsa gelecek, Mehdî gelecek.

Bu konudaki rivayetler, akıl ve mantığın alamayacağı kadar çelişkilidir. Gerçekte bu rivayetlerin hepsi Yahudilikten ve Hıristiyanlıktan ve İslâm öncesi inançlardan adaptasyondur.

Kur’ân’a göre, Hz. Muhammed’den önce yaşamış olan bütün insanlar ölmüştür. Öyle ise İsa da ölmüştür. Zaten İsa’nın öldüğü, Kur’ân âyetlerinde açık açık belirtilmiştir.

Sünnîler arasına yayılmış olan Hıristiyanlıktan adapte İsa’nın geleceği inancı daha çok Şîîler arasında Mehdî’nin geleceği şekline dönüştürülmüştür. Onlar da Son imamın kaybolduğuna, bir gün ortaya çıkacağına inanırlar.

Tabii bu inanç da çeşitli kılıklara bürünmüştür. Kimine göre gizlenmiş olan Son İmam çıkacak, kimine göre Peygamber soyundan bir adam çıkıp Mehdî olacak, Deccal’ı yenecek veya İslâm’ı egemen kılacaktır.

Gerçekte bunlar hep Kur’ân’a ters olan hayali inançlardır. Ne İsa gelir, ne Mehdî, ne de sanıldığı gibi Deccal. Ama anlatılan Deccal sıfatını taşıyan çok insan ve yine anlatılan Mehdî sıfatını taşıyan çok insan gelmiştir ve gelecektir.

Fakat oturup Deccal’ı, Mehdî’yi, İsa’yı beklemeğe gerek yoktur. Bunlar boş kuruntulardır, hayallerdir. Bu hayallere kendini kaptırıp İsa veya Mehdî diye çok insan ortaya çıkmış ama hepsinin sonu felâketle bitmiştir. Çok Mehdî veya İsa iddiacısı sonunda kendisini darağacında bulmuştur. Kendisini kurtaramayan, başkalarına ne yarar sağlar? Şairin dediği gibi

Kendisî muhtâcı himmet bir dede,

Nerde kaldı, gayriye himmet ede!


 

BÜTÜN PEYGAMBERLER YAHUDİ Mİ?*

Sayın Ateş, niçin bütün peygamberler Yahudi’dir? Bu benim çok ilgimi çekti. Acaba tanrı katında bu millet gerçekten nasıl tanımlanmıştır, Kur’ân’da geçen bir şeyler var mıdır?...

Cevap: Bütün peygamberler Yahudi değildir. Ancak Arap Yarımadasında yetişmiş olup Kur’ân’da anılanların büyük çoğun-luğu Yahudi’dir. Bunlar İbrahim soyundan gelmiş olan peygam-berlerdir. Ama İbrahim’in kendisi Yahudi değildir. O hem Yahu-dilerin, hem de Kureyş atalarının atasıdır. Arap Yarımadasında tek İlâhî Kitap vardı. Tevrat ve aynı kültürün bir devamı olan İncil. Tevrat Musa’ya verilmiş olan Kitabın uzantısıdır. İşte Tevrat’ta anılmış olan Yahudi kökenli Peygamberler Kur’ân’da da anılmıştır. Ayrıca Kur’ân’da Hud’dan, Salih’ten de söz edilir. Hud, Salih ve Hz. Muhammed Yahudi değil, Arap kökenlidir.

Ayrıca bütün peygamberler Kur’ân’da anılmamış, sadece Arabistan’da yetişmiş olanlar anılmıştır. Kur’ân’ın ifadesine göre Allah her ulusa peygamber göndermiştir. Ama bunların Ortadoğu kültürüyle ilişkisi olmadığı için anılmasında yarar görülmemiştir.

 

*yazı arşivden alınmıştır