BİRKAÇ UZUN SORUNUN ÖZETİ (2)

(...dünden devam)

C. 5) Biz Kur’ân’ın anlatımlarına inanırız. Ancak Kur-’ân, cennet nimetlerinin ve cehennem azabının, dünya nimet ve azabından farklı olduğunu vurgular. Bakara Suresi’nin 25. âyetinde: “Cennetteki rızkların dünyadakilere benzer verildiği” belirtilmektedir.

Kur’ân yorumcularının bir kesimine göre âhirette verilecek rızıklar, meyveler, şekil ve ad bakımından dünyadaki meyvelere benzer, fakat tat ve lezzetleri değişiktir. Âyetin içeriğinden, bu açıklamanın daha güçlü ve tutarlı olduğu anlaşılmaktadır. İnsanlar, ancak alışık oldukları şeyleri kav­rayabi-lirler. Başka âyetlerde de cennet, hep nar, hurma, kuş eti, bir­birine girmiş ağaçlar, zencebîl, kâfur, misk, dîvanlar, yastıklar, dolaşıp hizmet eden güzel kızlar ve delikanlıların bulunduğu bahçe şeklinde tasvir edilir. İşte mü'minlere verilen âhiret nimetleri, kendilerine, görü­nüşte dünyadaki nimetlere benzer gelecektir, fakat gerçekte farklıdır. İbn Abbâs: "Cennette bulunan şeylerin, isimlerinden başka hiçbirşey, dünya­dakine benzemez" demiştir. Cennetteki nimetlerin mahiyeti başkadır. Çünkü onlar sâf nimettir, dünyadakilerin hakikatidir. Dünyadaki mey­ve­ler, onların gölgesi durumundadır. O meyveler, insanın hakikatine veril­mektedir. O bahçeleri ve meyveleri, insanın amelleri yapmıştır. Daha doğrusu insanın amelleri, âhirette o şekli almıştır. Aynı zamanda orada inananlara, tertemiz eşler vardır. O güzel kızlar, dünyadaki kadın­lar gibi âdet görmez loğusa olmazlar. Ahlâkları da en yüksek ahlâktır. Onlar gerek maddeten, gerek manen tertemiz eşlerdir.

Kur’ân’da bir erkeğe 70 veya bilmem kaç huri verileceğinden söz edilmez. Ancak cennetliklere, kendileriyle yaşıt eşler verileceği belirtilir. Cennetlik erkekler çoğul olarak anıldığı için onlara verilecek hurîler de çoğul yapılmıştır. Bu, tıpkı “uzaylılar ve hanımları” ifadesine benzer. Bu cümle bir uzaylının birkaç hanımı olduğu anlamına gelmez, her uzaylı ve hanımı anlamına gelir. Cennette verilecek hûrîler, aslında yeniden yara­tılmış olan dünya hanımlarıdır. Her erkeğe yaşıtı bir eş verileceğine göre her kadına da yaşıtı olan bir erkek (eş) verilecektir. Burada erkeklerle kadınlar arasında bir adaletsizlik yok, tam denge vardır. Öyle erkeklere ayrıcalık yoktur.

Cehennem ateşi de dünyadaki yakıtlardan değil, insanın kendi eylemlerinden oluşan, mahiyetini bilmediğimiz ateştir. Pir Sultan’ın dediği gibi:

“Cehennem dediğin dal odun yoktur,

İnsan ateşini bile getürür.”

***