RUHSAL HASTALARIN ÂHİRETTEKİ DURUMLARI

Ruhsal hastaların âhiretteki durumları nasıldır? Normal insanlar gibi mi hesaba çekilecekler? Saygılarımla...

Cevap: Ruhsal hastalar iki kısma ayrılır: Bir kesimi akıl nimetinden yoksundur. Çocuk gibidir, hattâ aklen çocuktan da zayıf. Halk dilinde deli denilen bu insanlar din hükümleriyle yükümlü değillerdir. Çünkü din akla hitabeder. Bunlar yaptıklarından sorumlu değillerdir. Âhirette cennet veya cehennem var, başka bir şey olmadığına göre bunlar sorumlu olma­dıkları için cehenneme gitmezler, ancak cennetin en alt düzeyinde bu­lunurlar. Yalnız Kesin hüküm Allah’a mahsustur. Kim bilir belki deli denilen insana bu dünyada sıkıntı çektirilmek suretiyle ruhu olgun­laştırılır, açıktan deli görünse de içinden velidir. Deli gibi görünen velîler (ki bunlara halk dilinde meczûb denilir) ise Allah’ın özel, halis kullarıdır. Cennette dereceleri yüksektir.

Bir kısım ruh hastası da vardır ki aslında deli değildir, sadece bunalımlıdır. Aklı başında olduğu için bilerek yaptıklarından sorumlu olurlar. Yaptıkları iyiliğin ve kötülüğün karşılığını görürler. Ama bilinç­siz eylemlerinden sorumlu olmayacakları kanısındayım. Yine de gerçeği Allah bilir. Allah herkesi bir şekilde dener. Hayat baştan başa sınavdan ibarettir. Deneme olgunlaştırma. Nice deli sanılanlar velîdir.

 

“Harâbât ehline hor bakma Şakir, Defîneye malik vîrâneler var.”

 

 

 

4) Ruhsal hastaların âhiretteki durumları nasıldır? Normal insanlar gibi mi hesaba çekilecekler? Saygılarımla.