Mİ’RAC’DA BEŞ VAKİT DANIŞMALI NAMAZ HK.
Cuma, 31 Ocak 2014 00:00

Mİ’RAC’DA BEŞ VAKİT DANIŞMALI NAMAZ HK.

Selâmünaleyküm sayın hocam, merak ettiğim husus Mirac ve namaz. Ben İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Dillere pelesenk olmuş Miracta Hz. Musa'nın önerisi üzerine Hz. Resulullah’ın Rahman'a namaz hususunda vakit sayısının indirilmesini talep etmesi, kafamıza takılan bir husustur. Araştırdım bu konu ile ilgili sahih hadis kitaplarında iki hadis buldum. Sizce bu hadisler sahih hadisler mi? Aynı zamanda Rahman yarattıklarının za’fını, peygamberlerden çok daha iyi bilendir, onlara götüremeyecekleri hiçbir yükü yüklemeyiz diye pek çok âyet bulunurken böyle bir hâdise vuku bulmuş mudur? Eğer bulmuş ise neden sadece Hz. Musa'nın görüşüne başvurmuştur? Dua ile şimdiden teşekkür ederim.

Cevap: Değerli genç, bu konuyu 30 yıldan beri yazıp duruyorum. Bu rivayet, hangi hadis kitabında bulunursa bulunsun, kesinlikle uydurmadır, efsanedir. Çünkü Kur'ân'ın açık buyruğuna aykırıdır. Zira yüce Allah, sözünün değiştirilemeyeceğini buyurmuştur. Cenabı Hak verdiği bir emri yaratıkların önerisiyle değiştirir mi? Yaratıklarıyla pazarlık eder mi? Kaldı ki Mi'rac olayında Peygamber, normal irade düzeyinin üstüne çıkmış, beşeri iradesi elinden gitmiştir. Artık Hak'ta fani olmuş bir insanın, Hakk'ın buyruğunu getirip de Musa'ya danışması mümkün olur mu? Sonra Musa nasıl olur da Allah'ın buyruğunu tartışma konusu yapar? Bu, Hakk'ın buyruğuna son derece teslim olmuş bir peygambere yakışmaz. Ayrıca yüce Allah, kullarının neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını bilir. Bakara Suresinin son âyetinde, Allah'ın, hiçbir insana, hiçbir cana yapamayacağı şeyi emretmeyeceği vurgulanmaktadır.

Ayrıca bu rivayette Bakara Suresinin son iki âyetinin Mi'rac'da, doğrudan Hz. Muhammed'e verildiği söylenir. Oysa Bakara Suresinin tamamı Medine döneminde inmiştir. Mi'rac olayı ise bu surenin inişinden yıllar önce Mekke'de vuku bulmuştur. Hâsılı neresinden tutulsa beş vakit namazın Mi'rac'da farz kılındığı hakkındaki rivayet doğru olmadığı gibi 50 vakit olarak farz kılınmış iken Peygamber'in defalarca başvurusu üzerine 5 vakte indirildiği söylemi de akıl ve mantığın alabileceği bir şey değildir. Zaten namaz İslam’ın başından beri vardı, uygulanırdı. Hatta İslâm öncesi dönemlerde, daha önceki İlahi dinlerde de vardı. İsrail oğulları da beş vakit ibadet yaparlardı. Bazı Hıristiyan mezheplerinde (Süryanilerde 7 vakit ) namaz vardır. Gerçek Kur'ân çizgisinde durmak, rivayetlerle oyalanmamak gerekir.