HZ. PEYGAMBER'İN YETİM BÜYÜMESİNDEKİ HİKMET - BABA FİGÜRÜ
Cumartesi, 25 Ocak 2014 00:00

HZ. PEYGAMBER'İN YETİM BÜYÜMESİNDEKİ HİKMET - BABA FİGÜRÜ

Hocam uzun zamandır cevabını merak ettiğim bir düşünce var bende, yardımcı olursanız sevinirim. Ya da bu konuda bir kitap tavsiyeniz olursa çok memnun olurum. Hz. Peygamber efendimiz doğmadan babası vefat etmişti, efendimiz babasız doğdu. Hz. İsa aleyhisselam da tamamen babasız bir şekilde dünyaya geldi. Hz. Musa aleyhisselamın da babasız olması beni düşündürüyor. İnsanın manevi tekâmülünde baba figürünün mahzurlu bir nedeni mi var? Burada Yüce Allah bu üç büyük peygamberi yetim olarak yaşat­masında insanlığa bir mesaj var mıdır.? İslam tasavvufu âlimlerinin bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Saygılar.

Cevap: Hz. İsa yetim değil, olağanüstü bir halde yara­tılmıştır. Hz. Musa'ın yetim büyüdüğünü bilmiyorum. Babasız değildi, babası vardı ama Firavun İsrail'de doğan erkek çocukları katlettirdiği için annesi tarafından ziftlenmiş bir zembile konulup suya bırakılmış ve Firavun'un ailesi tarafından çıkarılıp evlat edinilmiş ve şehzade olarak yetiştirilmişti. Bu husus Kur'ân ile sabittir:

"10- Rabbin Mûsâ'ya seslendi: "O zâlim kavme git!"11- "Firavun'un kavmine. Onlar (kötülüklerden) korunmayacaklar mı?"12- (Mûsâ): "Rabbim, dedi, ben, onların beni yalanlaya­cak­larından korkuyo­rum."13- Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor (tutukluk yapıyor), onun için Hârûn'a da elçi­lik ver."14- "Hem benim üzerimde onlara karşı işlediğim bir günâh da var (onlardan bir adam öldürmüştüm); onların beni öldürmelerinden korku­yorum."15- (Allah): "Hayır, dedi, ikiniz de âyetlerimizle gidin, biz sizinle beraberiz, (aranızda geçecekleri) dinliyoruz."16- "Firavun'a giderek deyin ki: "Biz âlemlerin Rabbinin elçisiyiz."17- „İsrâîl oğullarını bizimle beraber gönder."18- (Gittiler, Allah'ın emrini duyurdular. Firavun) Dedi ki: "Biz seni, içimizden bir çocuk olarak yetiştirmedik mi? Ömründe nice yıllar aramızda kalmadın mı?" (Şuara: 10-18)

Ancak Musa'nın misyonunda artık öz babasının rolü olma­dığı için Kur'ân ondan söz etmez.

Hz. İsa bir mu'cize olarak babasız yaratıldı. Ancak İsa'ya hamile olan annesi Meryem, Yusuf ile nişanlı idi. Daha sonra evlendiler. Yusuf İsa'ya babalık yaptı. Yani İsa yetim büyümedi, annesi ve babası yerindeki Yusuf 'un himayesinde büyüdü. Onun için İsa'yı yetim saymak hatalıdır. Yetim büyüyen sadece Hz. Peygamber'dir. O da babasını hiç görmemesine karşın önce de­desinin, sonra amcasının himayesinde büyümüştür. Son Peygam­ber'in yetim büyümesinde Allah'ın hikmeti vardır. Böylece son peygamber, yetimlerin, himayeye muhtaçların yaşadığı halleri ya­şamıştır ki zayıf kesimlerin hallerini daha iyi bilsin ve ezilen, itilen geniş halk tabakalarını daha çok koruma hisleriyle yetişsin. Ayrıca baba himayesine alışan kimse, kanaatime göre kendi ayaklarının üzerinde durma, bağımsız hüküm verme yetisi tam gelişmeyebilir. Ama ne zaman ki baba gider, yük, aile geçimi ve toplum yönetimi kişinin doğrudan omuzlarına biner, işte o zaman insan bağımsız olarak yönetici olur. Hz. Peygamber'in, yetim büyümesinde bu hikmet de vardır. Gerçeği Allah bilir.