BİR TEFSİR SORUSU (1)
Perşembe, 23 Ocak 2014 00:00

BİR TEFSİR SORUSU (1)

Sayın Hocam! Bir sorum olacaktı, şöyle: Kur’ân’ın iniş sırasına göre 55. sure En'âm 119 da: "Size ne oluyor da üzerine   Allah`in adi anılmış olanlardan yemiyorsunuz? Zorda kalışınız dışında üzerinize haram kıldığı şeyleri bizzat kendisi size ayrıntılı olarak açıklamıştır. ...."

Fakat iniş sırasına göre haram etler ayette yazıldığı gibi bu ayetten önce değil, yani sonraki surelerde veriliyor. Yoksa aca­ba "bizzat kendisi size ayrıntılı olarak açıklamıştır" Hz. Muham­med’e başka yolla veya rüya ile mi açıklandı ve Kur’ân’da bu sureden önceki surelerde yazılı değil. İşin gerçeği nedir? Cevabınız için şimdiden te­şekkür ederim ve ellerinizden öperim.

Cevap: Enâm Suresi, iniş tarihi bakımından tüm sure olarak 55 'nci suredir ama surenin bütün âyetleri bir arada inmiş değildir. Âyette "Allah size haram kıldıklarını açıklamış iken" ifade­sinden bu âyetten önce inen âyetlerde haram olan yiyeceklerin açıklanmış olduğu anlaşılır. Devam eden 143-146. âyetlerde haram olan et çeşitleri açıklanmakta ve bunun dışında haram et bulunmadığı vurgulanmaktadır. İşte Allah’ın açıklaması surenin devamında vardır.

İniş tarihi bakımından yine Mekke’de inenlerin 70’ncisi olan Nahl Sûresi’nin: “Allah size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen (hayvanlar)ı haram kıldı. Kim mecbur kalırsa (başkasının hakkına) saldırmadan, sınırı da aşmadan (bunlardan) yiyebilir. Şüphesiz Allah, bağışlayan esirgeyendir.” (Nahl: 70/115) âyetinde de yine ancak bu dört tür etin haram olduğu, bunun dışında haram olmadığı, kendi vehimleriyle helâl ve haram hükümleri koyan­ların, Allah'a yalan uydurdukları; Allah’ın yasaklamadığı bir şeyi haram diyerek din hükmü yapmak suretiyle Allah'a iftirâ edenlerin aslâ iflâh olmayacakları vurgulanmaktadır. Bu âyetin, Enâm Suresinden önce inmiş olması muhtemeldir.

Medine döneminin ilk yıllarında inen Bakara Sûresi’nde de yine: “Allah size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur kalırsa, (başkasına) saldırmadan ve sınırı aşmadan (bunlardan) yemesinde bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir." (Bakara: 92/173) âyetinde ve Medine döneminin son zamanlarında inen Mâide Sûresi’nde de yine sadece bu dört et türünün haram olduğu, bunun dışında haram et bulunmadığı belirtilmiş ve bu husus, "إنَّمَا: ancak" hasr edâtiyle pekiştirilmiştir. Yani ancak bu sayılanlar haramdır, başka haram yoktur, demektir.

(devamı yarın..)