EMLÂK GELİRİNİN ZEKÂTI *** KUR'ÂN PERSPEKTİFİYLE DEĞERLENDİRMEK
Cumartesi, 18 Ocak 2014 00:00

EMLÂK GELİRİNİN ZEKÂTI

Sayın Hocam; Diyanet İşleri İlmihalinde Zekat bahsinde; bina ve nakil vasıtaları gibi gelir getiren malların zekatının verilmesi için şöyle yazıyor:

“İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı İslâm Fıkıh Akademisi'nin 1985 tarihli ikinci dönem toplantısında alınan karar ise şöyledir: Kiraya verilmiş arazi ve taşınmazların mülk değeri üzerinden zekât vermek gerekmez. Bunların yıllık gelirinden nisab miktarını bulması ve diğer şartların da gerçekleşmesi halinde, yıl sonunda % 2,5 oranında zekât verilir.”

Bu cümleden anlaşılması gereken;

Benim 1 evim var kendim oturuyorum. Bunun için zekat vermem gerekmiyor. Temel ihtiyacım amaçlı kullanıyorum.

Değeri 300000 TL olan İkinci evim var kiraya verdim – yıllık 24000 TL kira gelirim var.

Ben bu ikinci evimin sadece 24000 TL kira geliri için %2,5 nispetinde 600 TL zekat mı vereceğim?

Evimin 300000 TL değeri üzerinden %2,5 nispetinde 7500 TL zekat vermem gerekmiyor mu?

Bana bilgilenmem için yardımcı olmanızı rica ederim. Saygılarımla..

Cevap: Emlâkın kendisinin zekâtı yoktur. Ancak kiraya verilmiş emlâkın geliri, sahibinin diğer gelirleriyle birlikte bir yıllık zorunlu ihtiyaç harcamaları dışında kalan miktar ne kadarsa onun % 2,5 u zekât olarak verilir. Evinizden yıllık 24 bin lira geliri var. falan evinizden de yıllık 30.000 lira geliriniz var. Toplam 54 bin lira eder. Bu para, sizin tüm gelirlerinizle birleştirilir. 100.000 (yüz bin lira etsin meselâ). Sizin yıllık zorunlu ihtiyacınız ne kadar? Varsayalım ki 50.000 lira. Geriye artı 50.000 liranız kaldı. İşte ihtiyaç fazlası olan bu elli bin liranın üzerinden bir yıl geçince bunun % 2,5 oranında zekâtını vermeniz yani 1250 lira zekât vermeniz gerekir. Zekât böyle hesaplanır. Yani bütün gelirler toplanıp bir yıllık ihtiyaç fazlasının % 2,5 oranında zekâtı verilir.


 

KUR'ÂN PERSPEKTİFİYLE DEĞERLENDİRMEK

Hocam bu soruyu sormamda ki sebep bir dergide İslami İlimler Dergisinde Yrd. Doç. Sabri Erturhan tarafından 2003 yılında yapılan bir araştırmada zina etmiş olanların nikâhlarının geçerli olmayacağı hakkında aşırı görüşler olduğu gibi zinadan sonra tevbe edenlerin evlenmelerinde sakınca olmadığı yolunda görüşler de vardır... Bu konuda sizin görüşünüzü alabilir miyim?

Cevap: Alıntı yaptığınız eser, konuyu fıkıhçılar açısından değerlendirmiştir, tarafsız bir bakış açısıdır. Fakat biz konuya kılı kırk yarıp dini ayrıntıya boğarak ruhundan uzaklaştıran dar görüşlü fıkıhçılar mantığıyla değil, Kur'ân perspektifiyle değerlendiriyoruz. Cevabımızı da yazmıştık, ilave edecek bir şeyimiz yoktur.