KURBAN SÜNNETTİR *** KIRGINLIKLARI BIRAKIN *** BALIK TUTMAK
Çarşamba, 29 Ocak 2014 00:00

KURBAN SÜNNETTİR*

Soru: Bir cuma hutbesinde hoca, Peygamberimizin “Kurban kesmeyenler bizim cemaatimize gelmesin” dediğini söyledi. Bu hadis gerçekten böyle midir? Bazı camilerde özellikle bayramlarda namazdan önce saf saf dolaşarak para topluyorlar. Bu doğru mu?

Cevap: Hakim’in Müstedrek adlı hadis mecmuasında kaydına göre Ebu Hüreyre, Peygamberimizin, “Gücü olduğu halde kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın” (Müstedrek: 1/232) dediğini nakletmiştir. Ancak Zekiyyu’d-din Munziri’nin Tergib ve Terhib adlı kitabında bu hadis üzerine düşülen notta, hadisin mevkuf olduğu belirtilmektedir. Yani aslında bu söz Peygamberimizin değil, Ebu Hüreyre’ye nispet edilmiş bir sözüdür. Peygamberimiz, kurban kesmenin, Hz. İbrahim’in sünneti olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Hakim). Sünnet, yapılmasında sevap bulunan ama yapılmamasında günah olmayan eylemdir. Böyle olunca Peygamber’in, isteğe bağlı olan bir eylemi yapmayan Müslümanı namazgahtan kovacağı düşünülemez bile. Diğer sorunuza gelince, camilerde para toplamak huzuru kaçıran bir şey olduğu gibi verecek durumda olmayanları da herkesin içinde mahcup duruma düşürür. Caminin masraflarını karşılamak için paraya ihtiyaç varsa bunu cami dışında toplamak gerekir.

 KIRGINLIKLARI BIRAKIN*

Soru: Miras paylaşılırken olan bir kırgınlıktan dolayı bir büyüğüm, bayramda ellerini öpmeye gitmeme rağmen bana karşı soğuk davranıyor. Ben de çoktan mesafe koyardım ama arada akrabalık olunca insan kendini zorluyor. Ne yapmalıyım?

Cevap: Sana gelmeyene sen yine git, ilişkini sürdür. Senin sevabın daha çok olur. Akrabanız ise soğuk yüz göstermekle hata yapıyor. Bir gün bu huyunu bırakır. Bırakamasa da senin kârın, onun da zararı vardır. Kötülüğe iyilik, mert yiğidin kârıdır.

 BALIK TUTMAK*

Soru: Oltayla balık tutmak, dinimizde günah mı sayılıyor?

Cevap: Keyif için değil, ihtiyaç için balık tutmakta bir sakınca yoktur. Yemek için hayvan kesiyoruz. Allah bunu helâl kılmıştır. Balık ise kesilemez. Bir şekilde sudan çıkarılınca ölür. Kur’ân, “Hem kendinize, hem de yolculara bir geçimlik olmak üzere deniz avı ve yiyeceği, size helal kılındı” buyurmaktadır (Maide Suresi: 96).

 

*yazı arşivden alınmıştır