İĞNE ORUCU BOZAR MI? (2)

İĞNE ORUCU BOZAR MI? (2) (...dünden devam) İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşünü esas alırsak hüküm şudur: Ancak doğal yolla vücuda giren besin maddeleri orucu bozar. Ağız, burun ve kalın bağırsak dışında, adale ve damar yoluyla zerk edilen ilâçlar, iğneler, besleyici...

Cumartesi 13 Temmuz 2024

Devamını Oku

GAYBI BİLMEK, LEVH-İ MAHFUZDAN HABERDAR OLMAK VE RİCAL-İ GAYB (1)

Sevgili Hocam, Selâm eder ellerinizden öperim.

Gaybı bilmek, levh-i mahfuzdan haberdar olmak ve rical-i gayb gibi konular hakkında düşünceleriniz nedir?

Hocam, bir insan, insanlar hakkında olmuş ya da olabilecek olaylardan haberdar edilebilir mi? Ve bunun levh-i mahfuzda yazılı olanları söylemekten ibaret olduğunu, orada herkesin ruh kimliklerinin adeta dosyalanmış olduğunu ve bilinmeyenleri oraya dayanarak söylediğini iddia edebilir mi? Bunları bilebilmek bir ilim midir gerçekten? Bu söylenenlere inanmak doğru mudur? İnanırsak şayet gizli şirk mi olur? Levh-i mahfuzda yazılıysa her şey, rical-i gayb âlemi nasıl olacakların belirlendiği bir âlem olabiliyor hocam?

Cin suresi 26. âyette Gaybı ancak Allah’ın bileceği ifade edilir. Ancak devamındaki âyette ise, razı olduğu kullarına gelecek ve geçmişten bilgiler vereceği haber verilir.

Öyleyse "Gaybı ancak Allah bilir" sözünü Allah bildirmezse kimse gaybı bilemez diye mi anlamak gerekir?

Tekrar ellerinizden öperim, saygılarımla...

Cevap: Ricâl-i ğayb tabiri: görünmez Allah adamları, dünyanın yönetimiyle görevli bazı velîler anlamında kullanılır. Bu inanç Kur'ân'a dayanmadığı gibi sağlam bir hadise de dayanmaz. Ancak bu konuda sağlamlığı kuşkulu olan bir hadis vardır. O da şudur:

"Allah’ın yeryüzünde üçyüz kulu vardır ki kalbleri Âdem’in kalbi gibidir (Âdem karakterindedirler). Kırk kulu vardır ki kalbleri Mûsâ (a.) kalbi gibidir (Mûsâ karakterindedirler). Yedi kulu vardır ki kalbleri İbrahim kalbi gibidir (İbrahim karakterindedirler). Beş kulu vardır ki kalbleri Cebrâîl kalbi gibidir (Cebrâîl karakterindedirler). Üç kulu vardır ki kalbleri (Mîkâîl) kalbi gibidir (Mîkâîl karakterindedirler). Bir kulu da vardır ki kalbi İsrâfîl kalbi gibidir (İsrâfîl karakterindedirler). Buna kutub denilir. Bu bir kişi (yani kutub) ölünce Allah, onun yerine sol tarafta bulunan üçlerden birini atar. Üçlerden biri ölünce Allah, onun yerine beşlerden birini atar. Beşlerden biri ölünce Allah, onun yerine yedilerden birini atar. Yedilerden biri ölünce Allah, onun yerine kırklardan birini atar. Kırklardan biri ölünce Allah, onun yerine üçyüzlerden birini atar. Üçyüzlerden biri ölünce Allah, onun yerine salih insanlardan birini atar. Onların bereketi (yüzü) hürmetine Allah, bu ümmetten be­lâyı savar. Onlar bedel (abdâl)dır. Onlar hakkındaki bu düzen kıyamete kadar devam eder. Allah’ın Elçisi (salât ve selâm üzerine olsun) doğru söyledi."

Hadis âlimlerinin çoğunluğunun kanaatine göre bu ve benzeri hadis rivayetleri sağlam değildir, hatta uydurmadır. Ancak tasavvuf erbabınca sağlam kabul edilen bu rivayetler üzerine ricâl-i ğayb inancı kurulmuştur. Allah'ın veli kulları olan bu görünmez insanların, tasarrufları vardır. Zaman zaman insanların imdadına yetişen Hz. Hızır'ın da bunlardan olduğu kanaatindeyim. Allah'ın izniyle bazı darda kalmışlara yardım edebilirler. Ama her şey yine Allah'ın izin ve müsaadesiyle olur. Bu konuda Fatih'in hocası Akşemseddin Hazretlerinin "Makāmât-i Evliyâ" adlı eserinde epey bilgi bulunduğu gibi Hacı Muharrem Hilmi Efendi'nin "Mev'ize-i Hilmiyye" ve "Menâzilu's-Sâlikîn" adlı eserlerinde geniş bilgi verilmektedir. Bu son eser, tarafımızdan sadeleştirilerek "Hak Yolcularının Seyir Defteri" adıyla yayınlanmıştır. Talib olan, "Yeni Ufuklar Neşriyat, Nuhkuyusu Cd. No. 267, Bağlarbaşı Üsküdar İstanbul, Tel. 0216 492 66 13"den temin edebilir.

 

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş  

 

 • images/rokslide/1001sorudaislam_macro.jpg
 • images/rokslide/KurandaAllahVeInsan_macro.jpg
 • images/rokslide/SoruCevap2_macro.jpg
 • images/rokslide/SoruCevap4_macro.jpg
 • images/rokslide/SoruCevap5_macro.jpg
 • images/rokslide/YeniMeal_macro.jpg
 • images/rokslide/ansiklopedi_min.jpg
 • images/rokslide/bir_omur1_macro.jpg
 • images/rokslide/bir_omur2_macro.jpg
 • images/rokslide/die_ziele_macro.jpg
 • images/rokslide/divani_sirri_macro.jpg
 • images/rokslide/duamecmuasi_macro.jpg
 • images/rokslide/evrensel_mesaj_macro.jpg
 • images/rokslide/gercek_din_bu1_macro.jpg
 • images/rokslide/gercek_din_bu2_macro.jpg
 • images/rokslide/gonulnurlari_macro.jpg
 • images/rokslide/gor_alemin_macro.jpg
 • images/rokslide/guncel_tart_macro.jpg
 • images/rokslide/haram_eylem_macro.jpg
 • images/rokslide/hudayi_baba_macro.jpg
 • images/rokslide/hzmuhammed_hayati_macro.jpg
 • images/rokslide/ilahi_ask_macro.jpg
 • images/rokslide/ilahi_din_rb_macro.jpg
 • images/rokslide/ilmihal_macro.jpg
 • images/rokslide/insanveinsanustu_macro.jpg
 • images/rokslide/irfansofralari_macro.jpg
 • images/rokslide/isaritefsir_macro.jpg
 • images/rokslide/islamda_kadin_macro.jpg
 • images/rokslide/islamtasavvufu_macro.jpg
 • images/rokslide/kadirizikir_macro.jpg
 • images/rokslide/kuranda_nesh.jpg
 • images/rokslide/minberden_ogutler_macro.jpg
 • images/rokslide/namazsuretefsir_macro.jpg
 • images/rokslide/peygamberler_tarihi_macro.jpg
 • images/rokslide/sorucevap6_macro.jpg
 • images/rokslide/tefsir_macro.jpg