İ’CAZ-I KUR’ÂN - ÇOK ANLAMLILIK *** SIKINTIDAN KURTULMANIN ÇARESİ...
Pazartesi, 16 Eylül 2013 00:00

İ’CAZ-I KUR’ÂN - ÇOK ANLAMLILIK

Merhabalar Sayın Hocam, Kur’ân'ı Kerim’de ayetler, okuyan kişinin ilim seviyesine göre farklı farklı anlaşılabiliyor. Daha doğru bir ifadeyle ayetler birden fazla anlam ihtiva edebiliyor. Bu şekilde, mucizevî bir yön olarak atfedilen, herkese ve her çağa hitab etme özelliği ortaya çıkıyor. Sizi, Kur’ân üzerinde derinleşmiş, Arapçayı çok iyi bilen ve pek çok Arap edebi eseri de okuduğunu tahmin ettiğimiz bir ilim adamı olarak biliyoruz. Kuran’ın yukarıda belirtilen bu özelliğini Arapça kelimelerin anlam zenginliğinin bir emaresi olarak mı görmek lazımdır yoksa Kur’ân’ın mucizevî bir özelliği olarak mı? Başka Arapça eserlerde, kelimelerdeki bu anlam zenginliği sebebi ile Kur’ân’daki gibi bir özelliği barındırmış bir örnek var mıdır, olabilir mi?

Cevap: Elbette Kur'ân'ın kendisi ifadesiyle, üslubu ile mu'cizedir. Ayrıca müzikal özelliği olan ve zengin ifade gücü bulunan Arapça da Kur'ân'ın i'cazını ifade etmeğe yardımcıdır. Fakat hiçbir Arapça edebi eser Kur'ân'ın mu'cize üslubunu taşımaz. Zaten bu hususta Kur'ân, insanları kendisine benzer bir ibare getirmeğe davet eder. Ama kimse bu işi başarabilmiş değildir. O ebedi mu'cizedir. Bu konuda "İslâm'a İtirazlar Kur'ân'dan cevaplar" adlı eserimde geniş malumat vardır.


 

SIKINTIDAN KURTULMANIN ÇARESİ...

Sayın Ateş; yıllar önce rahmetli babaannem anneme haksız yere beddua etmiş. “Murat almayasın gün yüzü görmeyesin!” şeklinde. Babaannemin ilk gözağrısıyım, beni çok severdi. Haksız yere edilen bu bedduanın, dönüp dolaşıp beni bulduğunu düşünüyoruz. Gerek maddi gerekse manevi zorluklar içerisindeyim. Sizce bu durumdan kurtulabilmek için ne yapmam gerekir. Sürekli dualar okuyup elimden geldiğince ibadetlerimi yerine getirmeğe çalışıyorum ama önerilerinizi bekliyorum.

Teşekkürler. Saygılarımla.

Cevap: Sıkıntıdan kurtulmanın çaresi elinden geldiğince çalışmak ve Allah'a dua etmektir. Duadan başka bir yöntem bilmem. Ayrıca anneannenizin, annenize yaptığı bedduanın dönüp dolaşarak sizi tuttuğu kanaatinde değilim. Kur’ân’a göre hiçbir günahkâr, başkasının vebalini, günah yükünü çekmez. Siz içinizden bu tür düşünceleri atın, Allah’a sığnarak ve O’nun yardımına güvenerek çalışın. Allah size yardım edecektir. Sabreden derviş, muradına ermiş olur. Allah kulunun imdadına yetişir.