BERZAH NEDİR? *** ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA OKUYAN, KUR’ÂN’I HATMETMİŞ OLUR MU?
Salı, 10 Eylül 2013 00:00

BERZAH NEDİR?

Selamünaleyküm hocam. Kafama takılan bir iki husus daha var hocam. Berzah dönemi. Hocam bu konuda internette çeşitli yazıları okudum. Ama anladığım kadarıyla Kur’ân-ı Kerîm’de tam anlamıyla bu konuda kesin bir açıklama yok. Hocam nasıl olacak, yani günahlarımız kadar kıyamete kadar burada azap mı çekeceğiz? Yoksa uyuyor gibi mi olcağız? Nasıl bir süreç olacak hocam? Kafam bu konuda çok karışık. Saygılarımı sunar hayırlı akşamlar dilerim...

Cevap: Berzah, iki şey arasında bulunan engel, perde demektir. Râğıb’ın açıklamasına göre âhirette berzah insanın, kendisiyle yüce mevkiler arasında bulunan engeldir. Bu berzahı ancak sâlihler aşabilir. Mü’minûn: 100’ncü âyetten, ruhun bedenden ayrılışından yeniden bedenleneceği (ba‘s) gününe kadar bedene dönmesine bir engel bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bedenden ayrılan ruh, belli bir zaman aralığından sonra tekrar bedenlenerek Âhiret mahkemesine götürülecektir. İşte dünyasal hayatın sonu ile âhiret hayatının başlangıcı arasındaki zaman aralığına Berzah âlemi denilir.

Berzah hayâtında ruh, beden içinde yapmış olduğu eylemlerine uygun bir durumda bulunur. Güzel işler yapmış olanlar cennet gibi; kötü işler yapmış olanlar da cehennem gibi bir hayât içinde olurlar. İyiler cennete girer, cennetin ırmakları kenarında dolaşır, meyvelerinden yerler, cennetten çıkar, dolaşırlar. Kabirlerinin çevresine de gelirler, âilelerini ziyaret ederler, diri olan dostlarının rüyâlarına girerler. Dünyâda kötü işler yapmış olanlar da fiillerine uygun azapları tadarlar. Azapları ma‘nevîdir, onlar bu azâbı hissederler. Peygamber (s.a.v.) kabrin, ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu söylemiştir (Tirmizî, Cenâiz: 7l). Başka bir Hadîslerinde de: "Biriniz öldüğü zaman sabah, akşam ona oturacağı yer gösterilir. Eğer cennet halkından ise cennet halkındandır (orası cennettir), eğer cehennem halkından ise cehennem halkındandır (onun makamı cehennemdir). Ona: ‘İşte Allah seni Kıyâmet günü tekrar diriltinceye (yani bedenlendirip kaldırıncaya) kadar oturacağın yer burasıdır' denilir’.” (Müslim, Zühd: 64; İbn Hanbel, Müsned: 4/332, 333, 5/24, 6/15, 16)

Bu konuda daha fazla bilgi almak için "İnsan ve İnsanüstü" adlı eserimize ve bunun daha genişi olan "el-İnsânu vemâ varâeh" adlı Arapça eserimize bakılmalıdır.

Firavun ve âilesinin ruhları da berzahta eylemlerine uygun bir ateş azâbına sunulur. Bu zorba insanlar sadece kabirde ruhanî bir ateşe sunulmakla kalmazlar, Kıyâmette de bedenli olarak azâbın en çetinine sokulurlar.

Yalnız Berzah âlemindeki zamanı dünya zamanı ile karşılaştırmak hatalı olur. Orada zaman söz konusu değildir. Zaman bedensel varlıklara özgüdür. Berzah âleminin mahiyetini ancak Allah bilir.

 


 

 

ÜÇ İHLÂS BİR FATİHA OKUYAN, KUR’ÂN’I HATMETMİŞ OLUR MU?

Sayın Hocam...

1 - İhlâs Suresi, Kur’ân’ın üçte birine denktir.

2 - Üç İhlâs okumak bir hatim indirmek gibidir. Belki tam ifade edemiyorum ama yukarıdaki anlamları çağrıştıran hadis var mıdır? Var ise doğru ifadesi nasıldır?
Üç İhlâs bir Fatiha okumakla Kur'ân’ı hatmetmiş gibi olur muyuz? Verdiğim zahmet için affınıza sığınırım...

Cevap: O tür rivayetler vardır ama hepsi uydurma ve Peygambere iftiradır.