İLK YARATILIŞ
Cuma, 06 Eylül 2013 00:00

İLK YARATILIŞ

Hocam, selamunaleykum; evvela saygı ederim. Hocam bende sizin birçok kitabınız mevcut. En son Kur’an Ansiklopedisini alıp okudum. Muhteşem bir şey! Kanaatime göre dünyada tek. Kitapta diyorsunuz ki Âdem (a.s.)dan önce de insanlar vardı, vahşiydiler, ben de sizin bu görüşünüze katılıyorum. Ama Âli İmran 59. ayette “Allah’a göre İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı sonra ona ol dedi, artık olur.” Bu âyete göre Allah Âdem’i topraktan yaratmış, yani bu âyete göre ilk yaratılış Âdem olmuyor mu? Bu âyet neyi vurgulamak istiyor? Allah size sağlık afiyet, dünya ve ahiret huzuru versin...

Cevap: Allah'ın, Âdem'i topraktan yaratması, köken itibariyledir. Gerek insanın, gerek tüm canlıların kökeni topraktır. Yüce Allah ilk yaratılışta toprağı birtakım istihalelerden geçire geçire insan ve öteki canlıların yaratılma aşamasına gelinmiştir. İlk insan da temelde topraktan yaratılmıştır ama henüz o durumda sorumkluluk makamında değildir. Ne zaman ki düşünsel olgunluğa ulaşmış, o zaman içinde, olgunluğun doruğuna ulaşmış olan biri halife yapılmıştır. İşte ilk Halîfeye, yine yeryüzü anlamına gelen, yani toprağı çağrıştıran "Âdem" adı verilmiştir.

Âdem'in topraktan yaratılması köken itibariyledir. Çünkü topraktan yaratılmış olan ilk insana dayanmaktadır. Ayrıca her insanın da yine temeli topraktır. Çünkü insan tohumu topraktan alınan besinlerden oluşur. Eğer insan toprağın besinleriyle beslenmese ne tohum oluşur, ne de ondan insan gelişir. İşte bu bakımdan Kur'ân, her insanın topraktan yaratıldığını da vurgulamaktadır. İşte Kur'ân, aşağıdaki âyetlerde insan tohumunun kökenine işaret buyurarak insanların topraktan yaratıldığını belirtmektedir:

“O sizi daha iyi bilir: Gerek sizi topraktan inşâ ettiği, gerek annelerinizin karınlarında bulunduğunuz zaman biçim verdiği sırada (sizin her hâlinizi bilmiştir), artık kendinizi övüp yüceltmeyin, çünkü O, korunanı daha iyi bilir.” (Necm: 32)

“O'dur ki (önce) sizi topraktan, sonra nutfe(sperm)den, sonra alaka(embriyo)dan yarattı. Sonra sizi çocuk olarak (annelerinizin karnından) çıkarıyor. Sonra güçlü çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye sizi yaşatıyor. İçinizden kimi de daha önce öldürülüyor. Belli süreye erişmeniz ve aklınızı kullan(ıp Allah'ın bundaki hikmetlerini anla)manız için (böyle yapıyor).” (Mü’min: 67)

“O'nun âyetlerinden (gücünün işâretlerinden) biri sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra siz, (yeryüzüne) yayılan insan(lar) oluverdiniz.” (Rum: 20)

Şimdi bu âyetlerde Kur'ân, bütün insanlara hitaben "Allah sizi topraktan yarattı" buyurmaktadır. Bu âyetlerden mevcut insanların toprağın çamurundan yaratıldığını mı anlayacağız? Bu sakat bir anlayış olur? O halde âyetlerin amacı, insanın kökeninin yani sperm ve yumurtanın topraktan çıkan besinlerle yaratıldığını anlatmaktır. Nasıl bu âyetten her insanın çamura biçim verilerek insan yapıldığı anlaşılmazsa Âdem'in topraktan yaratıldığını ifade eden âyetten de onun bizzat kendisinin toprağın çamurundan yaratıldığı anlaşılmamalıdır. Âyetlerin kastı, gerek Âdem'in, gerek tüm insanların ve hatta tüm canlıların temel itibariyle toprağa dayandığı gerçeğini anlatmaktır.