CENNET - CEHENNEM GEÇİCİ Mİ? (5) *** MÜFTERİ’NİN KİTABI
Pazar, 01 Eylül 2013 00:00

CENNET - CEHENNEM GEÇİCİ Mİ? (5)

(...dünden devam)

(Bu açıklığa karşın, ehl-i sünnet imamlarının ittifakına göre Allah'ın birliğine inanmak, kuldan ebedî azâbı kaldırır). İşte nasıl büyük günah işleyen mü'mine, yapılacağı bildirilen sonsuzluk azâbı, sonunda kaldırılıyorsa, kamu cehennem halkı için olan hulûd azâbı da öyle kaldırılır. Çünkü iki va'îd ve te'bîd arasında bir fark yoktur (esasen âyetlerdeki te'bîd ve hulûd, sonsuzluk değil, uzun çağlar, devirler anlamındadır). Nefsine acımayı üstlenen, rahmeti gazabını geçmiş bulunan merhametlilerin merhametlisi Allah'ın, bu ezelî rahmeti gereği, bir gün kamu cehennem halkından azâbı kesmesi de umulur.

Eğer kâfir, Allah'ın rahmetinin ne derece bol olduğunu bilseydi, O'nun rahmetinden umud kesmezdi.

Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Allah rahmeti yarattığı gün, onu yüz rahmet yaptı, doksan dokuz rahmeti kendi yanında bıraktı, yaratıklara sadece bir rahmet verdi. Eğer kâfir, Allah katında bulunan bütün o rahmeti bilmiş olsa, cennetten umut kesmezdi; mü'min de Allah katında bulunan bütün azâbı bilseydi, ateş(e girmeyeceğin)den emin olmazdı."(İbn Mâce, Mukaddime: 13; Tirmizî, Da'avât: 99)

Sözün özü: Âyetin ana manasını bırakıp lafız kalıplarına takılarak onları çekip uzatanlar, anlamsız yargılarak varmışlar; asırlarca insanların kafalarını böyle şeylerle meşgul etmişlerdir. Işıksız güneş düşünülemeyeceği gibi, yaratıksız Yaratan da düşünülemez. Yaratılan, Yaratan’ın bir sıfatı, kendini açığa vurmasıdır. Cennetin bir gün yok olacağını düşünmek, Yaratan’ı yaratıksız bırakmak anlamına gelir. Allah’ın aktivitesi bitmez, tükenmez. Allah daima var olduğuna ve olacağına göre yaratıkları da şekil değiştirseler de hep var olacaklardır.

Allah’ın gazabının görüntüsü olan Cehennem sonsuz değildir, bir gün onun azabı son bulacaktır. Ama Allah’ın rahmetinin görüntüsü olan Cennet geçici değil, sonsuzdur. Çünkü Allah’ın rahmeti gazabına baskındır. Eğer cehennem de Cennet gibi sonsuz olsaydı, gazab sıfatının Rahmet sıfatına galip (baskın) olması söz konusu olmazdı. Oysa Kur’ân’da Cenabı Hak “Rahmetim her şeyi kapsamıştır.” (A’raf Suresi: 156) buyurduğu gibi Kudsî Hadiste de “Rahmetim gazabımı geçmiştir.”  buyurmuştur.

***

 


 

MÜFTERİ’NİN KİTABI

Saygıdeğer hocam, elimde Kur’ân'ın Kökeni isimli, Arif Tekin'in "Turan Dursun Araştırma-İnceleme ödüllü 1999" yılı kitabı var. 40-50 sayfa okudum. Fakat bu kitabı okurken de, rahatsız oldum ve okumayı bıraktım. Bu kitapla ilgili görüşlerinizi almak istedim. İmanımı kuvvetlendirmek bilgilenmek isterken yanlış bir kitap okuyorum gibi geldi. Size danışmak istedim. Beni aydınlatırsanız çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dileğiyle... Tekrar tekrar teşekkür ederim...

Cevap: O kitap, saçma sapan ve iftiralarla dolu bir kitaptır. Vaktiyle o kitaba cevap olarak "Gerçek Din Bu" adlı iki ciltlik bir kitap yazmıştım. Bu kitap da Yazarlar Birliğinden ödül almıştı. İsterseniz cevap olarak yazdığım o kitabı okuyabilirsiniz.