ÂHİRETTE HERKES KENDİ GÜNAHINDAN SORUMLUDUR AMA.. *** MEDİTASYON GÜNAH MI?
Pazartesi, 19 Ağustos 2013 00:00

ÂHİRETTE HERKES KENDİ GÜNAHINDAN SORUMLUDUR AMA..

Sevgili hocam, büyüklerimizin bazı konuşmalarında birinin hatasından bahsedildiğinde "Allah çocuklarından çıkarmasa bari" deniyor.. Anlayamadığım, suçu olmazken çocuklarının; neden büyüklerinin hatası onlardan çıkıyor? ..Kur’ân’da böyle bir şey var mı? Şimdiden ilginize teşekkürler.... Saygılarımla...

Cevap: İnsanın yaptığı kötülükler, bir gün ayağına dolanır. Allah o insanı çeşitli biçimlerde cezalandırabilir. Dilerse azabını âhirete bırakır. Dilerse bu dünyada da ona ceza verir. Yapılan kötülüklere dengi bir karşılıkla kişi cezalandırılır. Birinin çocuğunu haksız yere öldürmüş olan kişinin, bir gün kendi çocuğu da bir şekilde öldürülebilir. Bu, aslında çocuğun kötülüğünden dolayı değil, babasının veya annesinin yaptığı kötülüğün karşılığıdır. Başkasının yüreğini yakan kişinin de yüreği, yaptığı günaha denk bir ceza ile yakılır. Adam yaptığının cezasını çeker. Ama haksız yere öldürülmüş olan çocuğun günahı yoktur, öyle öldürülmüş olması da onun hakkında belki hayırlıdır. Bu suretle şehitlik sevabına erer, varsa eğer günahlarından arınmış olur.

Bu bir örnektir ve bu husus bireyler için böyle olduğu gibi toplumlar için de böyledir. Ataların yaptığı hataları gelecek kuşaklar çeker. Osmanlı Devletini ele alalım: Fatih ve yükselme dönemi padişahlarının fedâkârane çalışmaları devleti refah içinde yaşatmış, nerede ise dünyanın yarısına hükmeder hale getirmiştir. Ama ondan sonra git gide yönetimin bozulması, halkı da etkilemiş, halk da güzel ahlâkını kötülüğe değiştirmeğe başlamış, bu da duraklamaya ve gerilemeğe neden olmuştur. Bir iki asır sonraki kuşaklar, o eski ihtişamdan artık eser bulamamışlar, ıstıraplar çekmişler, yenilgilere uğramışlar. Sarıkamış'ta 90.000 askerimiz soğuktan dondu. Çanakkale'de 250.000 şehid verdik. Niçin bu yenilgilere uğradık? Bu yenilgi, aslında yenilenlerin kendi günahlarından çok atalarının hatalarının sonucu idi. İşte "Allah çocuklarından çıkarmasın bari!" sözünün arkasında bu sosyolojik kurallar, sebep sonuç gerçekleri gizlidir.

Yalnız âhirette babanın yaptığı günahtan çocuklar sorumlu olmayacağı gibi çocukların yaptığı günahlardan da ata ana sorumlu olmaz. Ama dünyada insan, yaptığı kötülüklerin cezasını, yaptığı kötülüğe benzer bir olayla çeker. Bu ceza çocuğa verilmiş bir ceza değil, kötülük yapmış olana verilmiş cezadır. Bunun böyle bilinmesi gerekir.

 


 

MEDİTASYON GÜNAH MI?

Saygıdeğer Süleyman Hocam, ben uzun zamandır meditasyon yapmaktayım. Bu çalışmalarımda nefes ile birlikte Allah ismini zikrediyorum. Bunun psikolojik ve manevi olarak çok faydasını gördüm. Fakat bazı din adamları meditasyonun İslam’a aykırı olduğunu söylüyorlar. İnsanlar da bana sanki dinden çıkmış, Budist ya da Hindu olduğumu düşünüyorlar. Nefes ile birlikte Allah ismini zikretmenin İslam'a aykırı olacağını tahmin etmiyorum ama size güveniyorum ve görüşünüze göre çalışmalarıma yön vereceğim. Cevabınızı önemle bekliyorum. Saygılar, sevgiler sayın hocam.

Cevap: Meditasyon, Avrupa dillerinden gelen bir kelime, İslâm tasavvufunda bunun adı murakabe, zikir ve rabıtadır. Zikir şöyle yapılır: Zikre yoğunlaşmak isteyen kişi, gözlerini yumar, dilini üst damağına yapıştırıp sadece nefesiyle "Allah Allah..." der. Böyle beş bin, on bin kez zikreder. Zikir esnasında Allah'tan başka her şeyin yok olduğunu, sadece Allah'ın var olduğunu düşünür. Hatta kendisini de unutmaya çalışır. Böyle bir saat kadar zikrettikten sonra normal yaşantısına döner. İşte Uzakdoğu dinlerinde buna meditasyon (derin düşünce) diyorlar. Siz meditasyon yerine anlattığım şekilde murakabe ile Allah'ı zikrederseniz bu yöntem ibadetlerin özüdür. Çünkü namazın esası da zikirdir zaten.