“ALLAH HER YERDEDİR” DEMEK CAİZ Mİ? *** KUYRUKLU YALANA BAKIN!
Pazar, 18 Ağustos 2013 00:00

“ALLAH HER YERDEDİR” DEMEK CAİZ Mİ?

Hocam, mekândan ve zamandan münezzeh allah için “her yerdedir” demek caiz midir hocam?

Cevap: Kur'ân'da Allah'ın mekân'dan münezzeh olduğu hakkında bir söylem yoktur. Tersine Allah'ın, Tahtına oturduğu birkaç âyette vurgulanmıştır. Ancak İslam Kelâmında Allah'ın zamandan ve mekân'dan münezzeh olduğu inancı yerleştirilmiştir. Bunun anlamı şudur: Allah, zaman üstüdür, çünkü zamanı o yaratmıştır. Zaman yaratıklar hakkındadır, Allah'ın üzerinden zaman geçmez. O'nun için o öncesizdir, sonrasızdır. Her varlıktan önce ve Sonra'dır (Huve'l-evvelu ve'l-âhir) Allah'ın tahtına oturması, bildiğimiz fiziksel bir mekâna oturması anlamına gelmez. Bu söylem, insanların Allah'ın ihtişamını, evrenin yaratıcısı ve padişahı olduğunu anlatmak için insan anlayış ve kavrayışına yaklaştırılmış bir söylemdir. O'nun Tahtı, bizim kavrayışımızın üstünde bir niteliğe sahiptir. Bizim anladığımız manada bir mekân değildir. Bu bakımdan Allah'ın zamandan ve mekândan münezzeh olduğu ifadesi, dinin ruhuna ve Kur'ân'a ters bir ifade sayılmaz. Bu söylemin asıl anlatmak istediği manayı düşünerek değerlendirmek gerekir.

“Allah her yerdedir” söylemi ise Kur’ân’ın açık ifadesidir: “Doğu da, batı da Allâh’ındır. Nereye dönerseniz Allâh’ın yüzü (zâtı) oradadır. Şüphesiz Allah’(ın rahmeti ve ni‘meti) boldur. O (her şeyi) bilendir.” (Bakara: 115), “O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'a oturdu. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir, Allâh yaptıklarınızı görmektedir.” (Hadid Suresi: 4), “Göklerde ve yerde olanları, Allah’ın bildiğini görmedin mi? Üç kişi gizli konuşsa mutlaka dördüncüleri O'dur. Beş kişi gizli konuşsa mutlaka altıncıları O'dur. Bundan az da, bundan çok da olsalar, nerede bulunsalar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü, onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü Allah, her şeyi bilendir.” (Mücadele Suresi: 7)

 


 

KUYRUKLU YALANA BAKIN!

Sayın hocam selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Sayın hocam siz de olmasanız ben kime yazacam bilmem, Allah sizden razı olsun, selamet versin, Sabah gazetesinde okudum: Zemzem suyunun bir sırrı daha çözüldü diyor, tıkladım okudum, meğer nasılmış, ezan sesi olunca su berraklaşıyormuş, ama çan sesi olunca da kararıyormuş, bunu gazeteye koyan da yobaz değil mi hocam? Ayrıca yobazın manasını tam bilmiyorum, ama olayı saptıran cahilce yorumlayan kişilere denir herhalde, sayın hocam bu vesileyle sizlerle görüşmek istedim, sağlık sıhhatli günler, yıllar dilerim. Allah’a emanet olun hocam...

Cevap: Yobaz kelimesi yetmez bu cahillerin cehaletini belirtmeğe. Yahu kim denemiş ezan sesiyle Zemzem suyunun berraklaştığını, çan sesiyle karardığını? Mekke'de ne İslam'dan önce, ne de İslam'dan bu yana hiç çan sesi olmadı, çünkü orada kilise yoktu, çan yoktu. Bırakın kiliseyi, çanı, oraya Müslüman olmayan dahi ayak basamaz. Hıristiyan, Yahudi giremez. Nerede çan sesi? İşte böyle yalan üzerine yalanlarla reyting toplamaya çalışıyorlar. Hem de bu mantık dışı yalanları önemli bir yayın organı yayınlıyorsa pes doğrusu!