İMAN ESASLARI *** 2 SORU
Cumartesi, 10 Ağustos 2013 00:00

İMAN ESASLARI

Hocam hayırlı Ramazanlar,

Öncelikle içinde bulunduğumuz Ramazan'ın şeklini değil özünü, tüm müslüman dünyasının anlamasını ve tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum.

Hocam, Kur'an'da pek çok yerde geçen "iman edip salih amel işleyenlerin" ve "Allah'a ve ahiret gününe inanıp iyi işler yapanların" Rableri katında mükâfatlandırılacağı belirtiliyor. Bize hep imanın şartı 6'dır diye öğretildi. Bu konunun doğrusu nedir? Teşekkür ediyorum. Saygılarımla...

Cevap: Ne Kur'ân'da, ne de bildiğim kadarıyla sağlam Hadislerde imanın şartı altıdır şeklinde bir ifade geçmez. Ancak iki âyette iman esasları belirtilir. Şöyle:

"Elçi Rabbinden, kendisine indirilene inandı, mü’minler de. Hepsi Allah’a, meleklerine, Kitaplarına ve peygamberlerine inandı. 'O’nun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz’ (dediler). Ve dediler ki: 'şittik, itâ‘at ettik! Rabbimiz, (bizi) bağışlamanı dileriz. Dönüş(ümüz) sanadır'." (Bakara: 285)

"Ey inananlar, Allah’a, Elçisine, Elçisine indirdiği Kitaba ve daha önce indirmiş bulunduğu Kitaba inanın. Kim Allâh’ı, meleklerini, Kitaplarını, elçilerini ve âhiret gününü inkâr ederse o, uzak bir sapıklığa düşmüştür." (Nisa: 136)

Bu sayılanlara gönülden inanıp bu inancın gereği olarak güzel işler yapanlar cennetle müjdelidir. Güzel iş (Salih amel) geneldir. Allah’a ibadet, güzel ahlak davranışları hep salih amel (güzel eylem) kategorisine girer.

 


 

2 SORU

Hayırlı günler dilerim hocam; benim 2 sorum var, cevaplarsanız memnun olurum.

1-İnternette okudum Halife Harun Reşid Kur’ân'a ekleme yaptı 1 âyet ekledi diye. İnanmadım aslında. Her siteyi de okumam, dikkat ederim. Bu iddianın aslı var mıdır?

2-Hocam dünyada çok ve çeşitli insanlar var. Mesela Çin’de veya Afrika’da İslam’dan habersiz, kendi dinlerinde ücra bir yerde/köyde yaşayan iyi insanların ve kötülük yapan insanların ahiretteki durumları ne olur.? Teşekkürler...

Cevap: 1) Halife Harun Kur'ân'a nasıl ekleme yapacak? Kur'ân bir tavne miydi ki Ha-life alıp Kur'ân'a bir âyet ekledi? Bütün İslâm dünyası Halife Harun'un kontrolünde değildi. İspanya'da kurulmuş olan Emevi devleti bağımsız bir devletti. Kuzey Afrika da Halifenin kontrolünde değildi. Oralarda binlerce Kur'ân vardı. Bugün dünyanın her yanında bulunan Kur'ânlar aynıdır, o zaman Halife'nin ekleme yaptığı Kur'an nerede? Veya İspanya'daki Kur'ânlar neden Bağdad'daki Kur'ânlardan farksızdır? Kaldı ki ben bunu ilk defa sizden duyuyorum. Hiç kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Halife Harun da Abbâsî halifelerinin en dindar, akıllı ve âdil bir halifesidir. Bu iddia sahipleri son derece cahil olmalı. Böyle saçma sapan, şeytan sözlerine inanmayın.

2) İkinci sorunuz ise çok bayatlamış. Bunun cevabını pek çok yazdım. Allah nüfus kâğıdına bakmaz. Allah'a, âhirete inanan, bulunduğu ortamda sadece Allah'a tapan iyi ahlak sahibi herkes cennete gider. Kötü ahlak sahibi de hangi dine mensub olursa olsun cehennemliktir.