BİR SÖZLE BOŞAMA OLMAZ
Salı, 06 Ağustos 2013 00:00

BİR SÖZLE BOŞAMA OLMAZ

Selamünaleyküm, Sn. Hocam geçen hafta manasını bilmeyerek ve böyle bir şeyi zerre kadar bile aklımdan geçirmeyerek nasıl ağzımdan çıktığını bile anlamadan eşimle güzel güzel sohbet ederken nerden dilime musallat oldu bilmem eşime üç defa “boş ol boş ol boş ol” dedim. Önce söylediğimin farkına varmadım ama 10 dakika sonra içime bir şüphe düştü. Hemen internet ve fıkıh kitaplarına baktım. Yazılanları okuyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Sn. hocam 10 yıllık evliyim ve iki tane küçük çocuğum var. Eşimden boşanmak hele de başka biriyle nikâhlanması fikri bile benim için ölmekle eşit. Hocam Allah rızası için bana bir çıkış yolu, artık uyuyamıyorum. Bir tarafta kâfir olmak düşüncesi bir tarafta eşimden ayrılmak düşüncesi beni bitiriyor. Bir fıkıh kitabında “Boş ol, boş ol, boş ol” sözü üç kere peş peşe söylense bile diğer ikisi birincinin anlamını güçlendirmek için kullanılmışsa bir talak sayılır diyor. Benim boşamak gibi bir niyetim olmadığı için bu durumda bir çıkış yolu olabilir mi? Lütfen acil cevap vermenizi rica ediyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm...

Cevap: Önce bazı okurlarımın tekrar ettiği bir hatayı düzeltmek isterim. Selamın aleykum değil, "Selâmünaleyküm"dür. Arapçada başta gelen isimler merfu olur yani ismin u halinde olur e veya i halinde olmaz. Sorunuzun cevabına gelince:

Kur’ân ve Sünnete göre boşanma işlemi ancak üç ay içinde tamamlanır. Karısını boşamaya karar vermiş olan, kadın âdetten çıktıktan sonra, iki şahit huzurunda ona yaklaşmadan “Seni boşadım veya boşsun” der. Ona yaklaşmaz. Kadın âdet görür, ikinci temizliğine girince yine “boşsun veya seni boşadım” der, yaklaşmaz. Kadın bir kez daha âdet görüp üçüncü temizlik süresine girince yine “boşsun veya seni boşadım” der. Üçüncü temizlik sonuna dek karısına yaklaşmaz. Böylece kadınla bütün nikâh bağları kopmuş olur.

Ama karısına “boşsun” dedikten sonra üç ay içinde bu sözünden dönen veya onu öpen veya onunla cinsel ilişkiye giren kimsenin boşaması geçerli değildir. Yalnız bu adam, üç boşama hakkından birini kaybetmiş olur. Kendisinin iki boşama hakkı daha vardır. Şunu iyi bilmek gerekir ki her boşamada eğer adam üç ay içinde sözünden dönmezse üç ay sonra kadın otomatikman boşanmış olur.

Bir defada yüz kere de “Boş ol” dese o sadece bir boşama sayılır. Talak Suresinin ilk âyetinde kadınları boşarken temizlik zamanlarında boşamayı ve süre saymayı emretmektedir.

Âyet şöyledir: Ey peygamber, kadınları boşa(mak iste)diğiniz zaman onları iddetleri içinde (âdetten temiz oldukları sırada) boşayın ve iddeti sayın (üç defa âdet görüp temizlenmelerini hesabedin)… Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını geçerse, kendi­sine yazık etmiş olur. Bilmezsin belki Allah, bundan sonra (iddet süresi içinde) yeni bir iş ortaya çıkarır (gönülleri uzlaştırıp birleşme ortamı yaratır)”

Âyetlerde boşama üç ay gibi uzun bir süreye yayılmakta, boşama gibi önemli ve tehlikeli bir olayın bir kızgınlık, öfke ve düşüncesizlik sebebiyle olupbittiye getirilmemesini istemektedir. Zaten âyetin sonunda: “Bilmezsin belki Allah, bundan sonra (iddet süresi içinde) yeni bir iş ortaya çıkarır (gönülleri uzlaştırıp birleşme ortamı yaratır)” cümlesiyle karı kocanın birbirlerine dönmeleri için olayın böyle uzun zamana yayıldığını ifade etmektedir.

Öyle bir defada söylenen bir sözle nikâh düşmez.

Kur’ân bunu gayet açık ve net olarak belirtmiş iken sadece bir sözle “boş ol, boşadım” demekle nikâh ortadan kalkıvermez. Bir defada yüz kez de “Boş ol dense” hemen kadın boş olmaz. O söz sadece dönüşü mümkün olan bir talak sayılır. Eğer bir sözle kadını boşama vuku bulsa idi artık âyetteki “Belki Allah bu arada bir iş (yani bir anlaşma zemini) ortaya çıkarır.” söyleminin bir anlamı kalmazdı.

Uykunuzu kaçırmaya gerek yok. Siz o sözü yok sayın, unutun. Karınıza dönün. Hemen onu öpün veya onunla yatın ki o sözünüz geçersiz hale gelsin. Bir de bundan böyle ağzınıza sahibolun. Düşünmeden "Boş ol" da ne demek? Başka söyleyeceğiniz söz yok mu ki böyle tehlikeli bir sözü ağzınıza alıyorsunuz? Müslüman ağzından çıkan söze dikkat eder. Yaptığı her şeyi de bilinçli yapmaya çalışır.