HADİS RİVAYETİNİN SIHHAT DEĞERİ *** ALLAH TARAFINDAN YAZILMIŞ KİTAP VAR MI?
Perşembe, 27 Haziran 2013 00:00

HADİS RİVAYETİNİN SIHHAT DEĞERİ

"Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım" kudsi hadisi doğru mudur? Kur'an-ı kerimle çelişiyor mu? Şimdiden ilginize teşekkür ederim...

Cevap: Allah evreni kimsenin hatırı için değil, kendi isim ve sıfatlarını ortaya çıkarmak için yarattı. "Sen olmasaydın bu felekleri yaratmazdım" sözü uydurmadır. Zaten Kur'ân'a da aykırıdır. Ayrıca “sen olmasaydın” ifadesi de bu sözün uydurmalığını gösterir. “Sen” diye hitabedilen Hz. Muhammed Aleyhisselâm'ır. Demek ki o vardır, yaratılmıştır. O yaratılmış ise ondan önceki varlıklar da yaratılmıştır. Bu eşya varlık âlemine gelmeden, cisimsel olarak görünmeden Allah'ın düşüncesinde yani kendi Zatında var idi. O halde yaratıklar, Allah'ın bilgisinde mevcut idi. Mevcut şeyler yaratılmış demektir. Tüm yaratıklar Allah'ın bilgisinde ezelden beri vardır, zira Allah'ın bilgisi artmaz, eksilmez. Allah'ın zatında ve bilgisinde değişim olmaz. Öncelik, sonralık, hatta zaman bizim içindir. Allah zaman üstüdür. Zamanı ve mekânı da O yaratmıştır.

 


 

ALLAH TARAFINDAN YAZILMIŞ KİTAP VAR MI?

Hocam, ilahi kitaplar ve Kur’ân dışında "Allah Tarafından yazılmış" bir eser olabilir mi? Kimi veli kullar (Örneğin İ. Arabi ve günümüzdeki bazı kimseler) kendi eserlerinin Allah tarafından yazdırıldığını, Hz. peygamber tarafından haber verilip onaylan­dığını söylüyorlar, bu iddia ne derece İslam’a uygundur, teşekkür ederim.

Cevap: Allah emir, hüküm ve hikmetlerini vahiy yoluyla peygamberlerine bildirir. İlahî Kitaplar, Peygamberlere gelen vahiylerin yazıya geçirilmesidir. Allah bizzat Kitap yazmaz, O’nu bizim gibi yazı yazar düşünmek O’nu yaratıklara benzetmek olur. O, yaratıkların aklına gelen bütün biçimlerden yücedir, münezzehtir. Allah’ın kendi eliyle yazdığı Kitap, işte bu uçsuz bucaksız, sonsuz biçimler, renkler ve çeşitler taşıyan evrendir, kâinattır. Evrenin her varlığı, Allah’ın Ol” buyruğunun görüntüsüdür. Her varlık Allah’ın bir kelimesidir. Yüce Allah, kelimelerinin sonsuzluğunu şöyle anlatmıştır:

 

“Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa, deniz(ler) de (mürekkep olsa), arkasından yedi deniz (daha gelip) ona yardım etse de (Allah'ın kelimeleri yazılsa), yine (bunlar tükenir), Allah'ın kelimeleri tükenmez. Allah öyle üstün­dür, öyle hikmet sahibidir.” (Lokman: 27)

 

“Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tü­kenmeden önce deniz tükenir." Yardım için bir o kadarını daha ge­tirsek (yine yetmez).” (Kehf: 109)