Cinsel ilişki ibadet miymiş? *** Yeni İslam İlmihaline nasıl temin edebilirim?
Perşembe, 14 Mart 2013 00:00

 

CİNSEL İLİŞKİ İBADET MİYMİŞ?

İnsanın, ailesiyle cinsel ilişkiye girmesini ibadet derecesinde gören kişiler var. Cinsel ilişki şehvetin, yani dünya dürtülerinin en nefsanî çeşitlerindendir. Allah bu dürtüyü nesillerin devamı için vermiştir ama bununla manevi âlemlere yükselmeyi sağlayan ibadet arasında bir münasebet kurmak hatalıdır. Çünkü ikisi arasında tabandan tavana kadar fark vardır. Zira biri insanı nefsâniyyete, öteki de ruhaniyete çeker. Bu düşünce sahiplerine, Gazâlî, Cevâhiru’l-Kur’ân adlı eserinde batn (karın, bel) lezzeti ile gönül lezzeti arasındaki farkı şöyle izah eder:

"… Zannetme ki ârifin ruhu, ma'rifet cennetlerinde; zâhir cennete girip karın ve şehvet doyuran kimseden daha az zevk alır! Ârif, ma'rifet cennetlerinde zâhir cennettekinden daha sevinçlidir. Öteki cenneti hatırına bile getirmez. Çünkü o, ma'rifet cennetinde göğün ve yerin melekûtuna bakmayı, kendisini yaratanın celâlini görmeyi; evlenme, yeme, içme gibi zevklerden daha çok ister. Nasıl istemesin ki bu zevk ile o, meleklere ortak olmaktadır. Çünkü meleklerin de yeme içme ve evlenme ile ilgileri yoktur. Maddi zevkleri hayvanlar, insanlardan daha çok duyarlar. Şimdi hayvanlara ortak olmak, meleklere ortak olmakla bir olur mu? Ârife maârif cennetinin kapıları açıldı mı o orada durur ve asla bülh (sâflar) cennetine iltifat etmez. Zira cennet ehlinin çoğu bülh (saf insanlar)dır’." (Cevâhiru'l-Kur'an, s. 54-55 Buārî'de hadis şöyledir: اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء : Cennete baktım, halkının çoğunun fakirlerden oluştuğunu gördüm.”, (Bed'u'l-al, 8). Bu hususta insanın uhrevî hayatı konusunda daha çok bilgi verilecektir.) 

YENİ İSLAM İLMİHALİNİ NASIL TEMİN EDEBİLİRİM?

Sayın Ateş, Size Ankara'dan ulaşıyorum.

Neredeyse şehirdeki tüm kitapçıları gezdim. Ancak daha önce "Yeni Ufuklar Neşriyat"tan yayımlanan Yeni İslam İlmihali isimli kitabınızdan bulamıyorum.

Ayrıca çeşitli kitapçılardan da "Yeni Ufuklar Neşriyat" yayınevinin kapandığı bu nedenle kitabın bulunamayacağı bilgisi verildi.

Sizden ricam eğer bu eserinizi Ankara'da bulabileceğim bir kitabevi bilgisi paylaşırsanız oradan satın almak isterim.

Saygılarımla...

Cevap: Yeni Ufuklar Neşriyat kapanmış değildir. Bu yayınevinin kapandığını söyleyenler, kitaplarımın yayılmasını önlemek isteyen yobaz ruhlu kişilerdir. Yalan söylüyorlar. Onlar zaten bizim kitaplarımızı satmak istemedikleri için öyle yalan söylüyorlar. Bu işin içinde hem rant var, hem de hainlik var.

Her ne ise siz eğer herhangi bir kitabımı istiyorsanız şu adresten isteyiniz, kargo ile gönderilir.

Yeni Ufuklar Neşriyat,

Nuh Kuyusu Cd. No. 267, Bağlarbaşı Üsküdar-İstanbul

Ayrıca www.yeniufuklarnesriyat.com adresine de girip sipariş verebilirsiniz.

Telefon: 0216 492 66 13

Cep: 0532 213 11 43

Selâm ve sevgilerimle.

 


 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş