Diş estetiği *** Ehli Beyte saygı
Perşembe, 28 Şubat 2013 00:00

Diş estetiği *** Ehli Beyte saygı

Efendim selamlar. Birinci sorum diş estetiği ile ilgili. Benim ön dişlerimden biri çocukken düştüğümde kırılmıştı. Sonradan bu dişe kanal tedavisi yapıldı ve diş mor-gri bir renk aldı. Ayrıca yanındaki dişler de çarpık ve eğri büğrü. Bu durumda bu dişleri kaplama yaptırmam, düzelttirmem caiz olmayan bir estetik uygulama olur mu?

İkincisi de şu: Bundan iki yıl önce okulumuzun ilahi korosunu çalıştırırken kız öğrencilerimden biri "Hocam kadın sesi haram mıdır diye bir soru sordu" Ben de ona, Aişe Anneciğimizin (R.A.) arkadaşlarıyla şarkı söylediği ve Efendimizin (S.A.V.), bu durumdan rahatsız olan Hazreti Ömer Efendimiz'e (R.A.) bırak eğlensinler dediği yönündeki rivayeti aktardım. Anlatırken "Aişe Annemiz de aynı bizim gibi arkadaşlarıyla eğleniyormuş" dedim. Bu sırada gülümseyerek sanki şaka yollu olarak "ama kız arkadaşlarıyla eğleniyorlarmış, erkek arkadaşları olacak değil ya" gibi Anneciğimizi üzebilecek edebe mugayir bir lâf ettim. Ve oradaki öğrenciler gülüştüler. Sonra çok pişman oldum. Acaba Aişe annemize saygısızlık mı ettim diye bir his doldu içime. Bu olay olduğunda koroda ney üflüyordum. İki yıldan beri ney üflemiyorum. Aişe Annemizin belki bir rüyada izin vermesini bekliyorum. O kadar özledim ki ney üflemeyi. Hep dua ediyorum Allah'ım bir rüya, bir işaret diye. Sizi çok sevmeme rağmen celâlli tavrınızla değil de cemâlli tavrınızla izah ederseniz daha mutlu olurum hocam. Ney üflemeyi haram saymamakla birlikte Aişe annemizi incittiğim hissiyle iki yıldır ney üflemiyor oluşum acaba aşağıdaki ayetlerin kapsamına girer mi? Sizce ney üflemeye başlamalı mıyım?

“Ey peygamber! Eşlerini hoşnudetmek için, Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Tahrîm: 1)

“Ey inananlar, Allah'ın size helâl kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin, sınırı aşmayın. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez.” (Maide: 87),“De ki: ‘Haydi Allah'ın bunu yasakladığına şahitlik edecek tanrılarınızı getirin.’ Eğer (onlar) şahitlik ederlerse sen onlarla beraber şahitlik etme!” (En'âm: 150)

Cevap: 1) Evvelâ anlattığınız olay Hac esnasında Mina’da olmuştur. Şarkı söyleyen Âişe validemiz değil, yanındaki cariyeler veya kızlardır. Peygamberimiz de orada çadırda üstüne örtüsünü almış, uzanmış vaziyettedir. Onların şarkı söylediklerini görüp kızan Ömer değil, Âişe validemizin babası Ebubekir’dir. Kızların şarkı söyleyip eğlendiklerini gören Ebubekir: “Peygamber’in odasına şeytanlar mı dolmuş?” deyince Hz. Peygamber başından örtüsünü kaldırıp: “Her topluluğun bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır (neş’e ve eğlence günümüzdür)” diyerek kızların davranışını onaylamış, Ebubekir’in yanıldığını anlatmıştır. Sorunun birinci şıkkındaki hataları böyle düzelttikten sonra asıl konuya gelebiliriz:

Dişlerinizin çirkin görünümünü düzeltmek amacıyla yapacağınız estetik müdahalenin sakıncası yoktur. Yasak olan, sözde moda türünden, güzellikle hiç ilgisi olmayan heveslerdir. Sizi rahatsız eden bir kusuru düzeltmek, niçin yasak olsun? Peygamberimiz güzel görünmeyi sever, saçlarını tarar, saçı başı karışık olanları gidip taranmaya yönlendirir, kadınların süslenmesini teşvik ederdi. Mekke'nin Fethi sırasında erkekler olduğu gibi kadınlar da gelip Hz. Peygamber'e bey'at ettiler. Bey’at etmek üzere gelen eli kınasız bir kadın, elini uzatınca Peygamber ona: "Kadının eli kınalı olur!" deyip sitemini bildirmiş ve gidip kına yakıp gelmesini emretmiştir. Bu davranışları, onun güzel görünmeğe, temizliğe ne denli önem verdiğini gösterir. Zaten kendisine inen ilk âyetlerde elbisesini temizlemesi emredilmiştir. Bir savaşta burnunu kaybettiği için gümüş burun takan bir sahabi, taktığı gümüşün koku yaptığını söyleyince Peygamberimiz, ona altın burun takmasını önermiştir.

2) Ney üflemek güzeldir, ney beni çok etkiler, insanı ruhani âlemlere götürür. Sizin o sözünüz eğer hakaret amacıyla değil de konuşma esnasında ağzınızdan çıkan bir söz ise bundan Aişe validemizin incinmiş olacağını sanmam. Geçen geçmiştir. Bundan sonra Âişe validemize ve daha genel olarak Peygamber ailesine, onun ehli beytine karşı daha dikkatli olmaya çalışmalıyız. Ama sizin bir vehme kapılarak ney üflemeyi bırakmanız hatalıdır. Âişe annemizden beklediğiniz işaret işte bizim vasıtamızla size veriliyor: Haydi ney üfleyiniz, hem kendiniz etkilenir, hem de birçok Allah dostunu etkileyip manevi âlemlere çekersiniz. Başarı dileklerimle.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş