Vitir namazı hakkında (2)
Çarşamba, 27 Şubat 2013 00:00

Vitir namazı hakkında (2)

(...dünden devam)

Bundan sonra وَ صلَّي الله علي النَّبي وعلي آله وسلَّم ve sallâllahu alâ'nnebiyyi ve alâ âlihî ve selleme" deyip Hz. Hasan (r.anh) in kunutunu okumak daha iyidir. Hz. Hasan diyor ki: "Bana Allah'ın Resulü (s.a.v.) birkaç kelime öğretti, onları vitirde söylüyorum:

اللَّهُمَّ اهْدِنَى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْت وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْت وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ فإنَّكَ تَقْضِى وَلا يُقْضَى عَلَيْك وَإنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت تبارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْت

"Allâhummehdinî fîmen hedeyt ve âfinî fîmen âfeyt ve tevellenî fîmen tevelleyt ve bârik lî fîmâ a'tayt ve kınî şarra mâ-kadayt fe-inneke takdî velâ yukdâ aleyk. Ve innehû lâyezillu men-vâleyte (velâ ye'izzu men âdeyt) Tebâ­rekte rabbenâ ve teâleyt."

Mânâsı: Allahım, beni doğru yola ilettiğin, sağlık ve esenlik içinde yaşattığın, koruyup kolladığın kimselerden eyle. Bana verdiğin nimetleri mübarek eyle, rızkıma bereket ihsan eyle. Beni kötü hükümlerinden, cezalarından koru. Çünkü hüküm veren sensin, dilediğin hükmü verirsin, fakat sana kimse hüküm veremez. Senin koruduğunu kimse alçaltamaz; senin sevmediğini de kimse yüceltemez. Rabbimiz sen kutlusun, yücesin!

Tirmizî, bu rivayeti tahsin etmiştir (Bkz. Salât, 341) "Valeyte" den sonra "velâ ye'izzu men-âdeyte" cümlesi, Beyhakî'nin rivayetidir.

Kunutu okuyamayan kimse:

"رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ Rabbenâ âtinâ fi'd-dünya haseneten ve fî'l-âhireti haseneten ve kına azâbe'nnâr." Yahut üç kere "Allâhumma'ğfirlî" veya sadece üç kere "yâ Rabbî, yâ Rabbî, yâ Rabbî!" der.

Kunut, yalnız vitr namazında okunur. Fakat normal haller dışında bir belâ, savaş, kıtlık gibi zamanlarda Allah'tan yardım istemek amacıyla bütün namazlarda rükû'dan doğrulunca okunur. Hz. Enes, Peygamberimizin, yetmiş Kurrâ'yı şehîd eden Ra'l, Zekvân ve Usayye kabilelerine karşı sabah namazında rükû'dan sonra kunut ettiğini, daha sonra bunları mağlûbedince bıraktığını söylemiştir.

Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Alî de sabah namazında kunut etmiştir. Sevrî ve Ahmed ibn Hanbel'e göre Müslümanlara bir belâ erişince açık okunan namazlarda imam kunut eder. Bütün hadîsçilere göre bir beliyye sırasında bütün namazlarda kunut meşru'dur (Merâkî'l-Felâh, s. 108–109).

Vitr yalnız Ramazanda cemaatle kılınabilir. Zira vitr bir bakıma nafiledir. Teravihten başka bir nafileyi cemaatle kılmak mekruhtur. Vitrin, Ramazanda cemaatle kılınması efdal'dir. Ramazan dışında vitri yalnız kılmak lâzımdır.

Cemaatle kılarken Kunutu hem imam, hem de cemaat gizli okur. Cemaat bilmiyorsa öğrenmeleri için imamın, kunutu açıktan okuması müstehabdır.

İmama uyan, kunutu bitirmeden veya henüz kunuta başlamadan imam rükûa varırsa imamla beraber rükû'u yapamama endişesi mevcutsa kunutu okumaz, hemen rükû'a varır. Eğer rükû'da imama yetişebileceğinden eminse kunutu okur.

İmam kunutu terk ederse, imama uyan, rükû'da imama yetişmek şartıyla kunutu okuyabilirse okur, yetişemeyecekse okumaz.

İmama vitrin üçüncü rek’atında yetişen kimse, kunuta yetişmiş olduğu için geri kalanı kaza eder, artık kunutu okumaz. İmama ikinci rek'atta yetişen de böyledir. Kunutta imama yetişmiş olduğundan geri kalanı kaza ederken kunut okumaz. Çünkü iki defa kunut meşru' değildir.

İmam kunutu okuduktan sonra yukarıda kaydettiğimiz Hz. Hasan duasına başlar ve onu açıktan okursa İmâm Ebû Yûsuf'a göre cemaat de onunla beraber okur (Şâfiîler kunutu, sabah namazının ikinci rek’atının rükûundan doğrulduktan sonra yaparlar.).

Vitr, cemaatle kılındığında imam, tekil kipleri çoğul şeklinde okur. "Allahummehdinâ ve âfinâ: Bizi doğru yola ilet, bize sağlık ve dirlik ver" gibi.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş