Türkçe ibadet hakkında...
Perşembe, 21 Şubat 2013 00:00

Türkçe ibadet hakkında...

Saygılar hocam; ana dilde ibadet her yönü ile benimsediğim bir husus. İnsanın huzurlu olabilmesi için anlamını bilerek ve idrak ederek yapması gerekir her şeyi.. Sizden ricam şu:

Şüpheye düşmeden uygulanabilecek, Aallah'ın makbul sayacağı (tabii ki doğrusunu Allah bilir ); iki rekat (zorunlu olmayanlar dışında – tabii ki varsa -) her kelimesi * Türkçe * namazı tanımlamanız. Namaza alıştırmak, ısındırmak, yaptığının bilincine vararak uygulamak daha kolay olacak... katkı ve yardımınızla; kendime, aileme, dostlarıma faydalı olacağı kanısındayım.. Teşekkür ederim.. Saygılar...

Cevap: Türkçe namaz şöyle kılınabilir

Tekbirler aynen alınır, onlar değiştirilmemeli, zaten anlamı da açıktır (Allah en büyüktür).

Fatiha'nın Türkçesi:

 1. Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla
 2. Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah’a hamdolsun.
 3. (O) Rahmân’dır, Rahîm’dir.
 4. Dîn (cezâ ve mükâfât) gününün sâhibidir.
 5. (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!
 6. Bizi doğru yola ilet:
 7. Ni‘met verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazabedilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil. (ya Rabbi)

Ardından bir surenin manası, meselâ Kâfirûn Suresi:

 1. Rahmân ve Rahîm Allâh'ın adıyla
 2. De ki: Ey nânkörler,
 3. Ben sizin yaptığınız ibâdeti yapmam;
 4. Siz de benim yaptığım ibâdeti yapmazsınız.
 5. Ben asla sizin yapmakta olduğunuz ibâdeti yapıcı değilim.
 6. Siz de benim yapmakta olduğum ibâdeti yapıcı değilsiniz.
 7. Sizin dîniniz size, benim dînim banadır.

Ardından “Allahu ekber” deyip rükûa varılır: en az üç defa: "Ulu Rabbimi tesbih eder, şanının yüceliğini anarım." Denilir.

Allahu ekber” diye doğrulurken "Allah, kendisine hamdededenin hamdini işitir!" denilir. “Allahu ekber” diyerek secdeye varılır. En az üç defa: "Yüce Rabbimi tesbih ederim; O eksikliklerden uzaktır, şanı yücedir!" denilir.

Allahu ekber” diyerek doğrulur. Birincide olduğu gibi Fatiha’nın manası okunur. Ardından bir surenin anlamı mesela İhlâs Suresinin mânası okunur:

 1. Rahmân ve Rahîm Allâh'ın adıyla
 2. De ki: O Allâh birdir.
 3. Allâh Samed'dir (eksiksizdir);
 4. Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
 5. Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.

Rükûa varılır, rükû ve secdede biraz önce yazdığımız tesbihler okunur. “Allahu ekber” diye oturulur. Tahiyyat'ın mânâsı okunur:

(Her türlü saygı, dua, güzellik, bedensel ve malî ibâdetler hep Allah'a özgüdür. Bize ve Allah’ın tüm salih kullarına esenlikler olsun.

Allahım! Önce yaptığım, sonra yapacağım, gizli ve açık yaptığım ve senin bende olduğunu bildiğin bütün günahlardan ötürü beni bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka tanrı yoktur).

Allahım, Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, âhiret'te iyilik ver, ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetinle bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, hesap günü beni, anamı, babamı ve bütün mü'minleri bağışla. Ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetinle duamızı kabul buyur. Selâm peygamberlere, hamd âlemlerin Rabbi Allah'a.)

Bunları okuduktan sonra sağa sola: (Allah'ın selâmı ve rahmeti üzerinize olsun!) diye selam verilir.

Dört rek'atli namazların birinci oturuşunda ilk dua olan tahiyyattan sonra öteki dualar okunmadan üçüncü rek'ate kalkılır. İkinci oturuşta tahiyyat duasıyla birlikte öteki dualar da okunur.

Dört rek'atli namazlarda sadece Fatiha okunur, sure eklenmez.

İşte özetle Türkçe namaz böyle kılınabilir. Ancak bu tür namaz bireysel olarak kılınacak namazdır. Camilerde imam Arapça aslından okuyarak kılmalıdır. Çünkü orada Arap da bulunabilir, İngiliz de, İranlı da, başka uluslardan müslümanlar da. Müslümanlar arasında ortak dil Arapçadır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş