Yürüyerek namaz kılınır mı? *** Namaz rek’atleri
Pazartesi, 18 Şubat 2013 00:00

Yürüyerek namaz kılınır mı?

Hocam ben üniversite öğrencisiyim 2. öğretim okuyorum. Hali ile bazı namazlarım kaçıyordu ama namazı cem etme diye bir şey öğrendim, bu nasıl oluyor? Bbir de Kur’ân-ı Kerimde “namazınızı yürüyerek kılın!” diyor. Yürüyerek namaz nasıl kılınır?

Cevap: Bu konuda pek soruya verdiğim yanıtlardan biri, sizin sorunuza da cevap olabilir: Ben Kur'ân'da namazınızı yürüyerek kılınız diye bir âyet bilmiyorum. Nerede imiş o âyet? Bunu kim uydurdu bilemem, ancak Kur'ân'ın Nisa Suresinde, Yolculukta bir korku durumunda namazın kısaltılmasında bir sakınca olmadığı bildirilmektedir. Ama yürüyerek namaz kılınız diye bir emir veya hüküm yoktur.


Namaz rek’atleri

Merhaba Süleyman Hocam, bu size ikinci kez yazıyor oluşum, sayenizde Kur’ân mümini olma gayretlerim istikrarlı bir şekilde ilerliyor, hergün sizin hazırlamış olduğunuz Kur’ân-ı Kerim ve Yüce Mealini ayet ayet satır satır okuyorum, bize miras bırakılan ve kulaktan dolma, cemiyetlerde anlatılan din ile Kur’ân’daki gerçek dinin ne kadar da birbirinden farklı olduğunu anlamış bulunuyorum. Buna için size minnettarım.

21 Mart 2012 tarihli sayfanızda yayınlanmış olan soru ve cevaplar bölümündeki 2. soruyu okuyunca teyiden birkaç soru sormak ihtiyacı hissettim.

4/102'de Peygamberimiz namazı 2 rek'at kıldırıyor ve buradan namazların sizin de belirttiğiniz üzere 2 rek'at olarak kılınması gerektiği net bir şekilde belirtiliyor. Mekke döneminde tüm namazlar cemaat halinde ikişer rek'atli kılınıp, Medine döneminde ise; öğle, ikindi ve yatsı namazlarına ikişer rek'at ilaveyle dörder rek'ate çıkmış oluyor.

Bu dört rek'atli namazlar (öğle, ikindi ve yatsı) önce iki rekat kılınıp selam veriliyor devamında tekrar iki rekat daha mı kılınıyor?

Eğer iki artı iki rekat olarak kılınıyorsa, şimdiki camilerimizde bu üç namaz (öğle, ikindi, yatsı) direkt dört rek'at olarak kılınıyor, bu durumda cemaatle kıldığımız zaman bir beis doğar mı?

Akşam namazının 3 rek'at olarak kılınmasını yine 4/102'de belirtildiği gibi 2 rek'at mı kılınmalı yoksa direkt 3 rekât mı kılınmalı?

Çalışmalarınızda başarılar dilerim, hakkınızı helal ediniz. Hocam vaktinizi aldım, Allahın selameti üzerinize olsun.

Cevap: İbadetler yalnız Kur'ân ile değil, Kur'ân'ın yönetmeliği durumundaki sağlam Hadislerle de sabit olur. Evet, Peygamberimiz, Mekke döneminde namazları ikişer rek'at olarak kılar ve kıldırırdı. Ama Medine döneminde iki daha ilave ile öğle ikindi ve yatsı namazları dörder rek'at olarak kılınmıştır. Bu namazlar iki rek'atte bir oturularak dört rek'at kılınır ama bir bütün olduğundan ilk oturuşta selam vermeden üçüncü rek'ate kalkılıp iki rek'a daha kılınır. Peygamberimizin, Akşam namazını iki rek'atın ardından, selam vermeden bir rek'at daha kılarak tamamladığı, böylece akşam namazının 3 rek'at olarak farz olduğu bize tevatür yoluyla gelmiş olduğundan bunlarda bir değişiklik olamaz. Çünkü Kur'ân ve doğruluğunda kuşku bulunmayan Sünnet dediğimiz Hadislerle sabit olan ibadetler, ictihad konusu değildir. Bunlarda ictihad ile değişiklik yapılamaz. Din bu şekilde kıyamete dek devam edecektir inşaallah.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş