Salât-i Tefrîciyye *** Âdetli kadının ibadeti (1)
Pazartesi, 11 Şubat 2013 00:00

Salât-i Tefrîciyye *** Âdetli kadının ibadeti (1)

Hocam, ben Salat-i Tefriciye çektim ve o Salat-i tefriciyeye başlamadan önce 21 defa “estağfurullâh el azîm ve etûbu ileyh” denmesi gerekiyormuş; ben onu unuttum, sadece abdestimi aldım, kıbleye doğru yöneldim ve niyetimi ettim başladım. Kabul olur mu ki?

2. soru ise adetliyken ne gibi ibadetler yapabiliriz (tesbih dua,...) yoksa hiçbir şey yapılmaz mı? Sorumu cevaplarsanız çok sevinirim Allah razı olsun

Cevap: Hiçbir Fıkıh kitabında veya Hadis Kitabında 4444 kez Salât-ı Tefrîciyye okunacak diye bir söylem ve hüküm yoktur. İbadet ve din hükümlerini yalnız Allah ve Resulü koyabilir. Allah'ın Kitabında böyle bir ibadet olmadığı gibi Resulünün sünnetinde de böyle bir ibadet yoktur. Bu Salât-ı Tefrîciyyenin kendisi uydurma olduğu gibi şu kadar okunacağı, şöyle okunacağı hakkındaki sözler de hep uydurmadır. Ama siz bunu mutlaka devam ettirmek istiyorsanız o uydurmaları yazan kişilerden sorun, onlar nasıl okunacağını size söylerler. Ben uydurmaların din haline getirilmesini sevmem ve istemem.

Âdet haline gelince, Kur’ân'da âdetli kadının ibadet yapamayacağı hakkında bir beyan yoktur. Vaktiyle bu konudaki bir soruya verdiğim cevap: "Soru ve Cevaplarla İslam" adlı eserimin 6. cildinde mevcuttur. O cevabı size aynen aktarıyorum:

Yaptığım derin araştırma sonunda vardığım sonuç şöyledir:

“Sana âdet görmeden soruyorlar. De ki: ‘O eziyettir.’ Âdet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allâh'ın emrettiği yerden onlara varın. Allâh tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever.”

Dilde akmak, taşmak anlamına gelen hayd, kadının âdet görmesi anlamında bir terimdir. Fakîhlere göre âdet süresi en az üç, en çok on gündür. Bundan az veya çok süre akan kan, hayd değil, hastalık eseri sayılır. Yine fakîhlere göre hayd halinde kadın oruç tutamaz, namaz kılamaz, Kur'ân'a el süremez, cinsel ilişkide bulunamaz. Orucunu sonra kazâ eder ama namazı kazâ etmez. Fakîhler kişi rivayetleriyle gelen hadîslere dayanarak bu yargılara varmışlardır.

Âdetli kadının namaz kılamayacağı hakkındaki rivayet, sadece Hz. Ayşe'ye dayandırılmaktadır. O da ilim ifade edecek nitelik ve güçte değildir. Ayşe'den gelen bir rivayete göre zamansız âdet gören bir kadın (Rivayetlerde bu kadının ismi değişik verilmektedir: Kimine göre Fâtıma binti Ebî Hubeyş (Müslim, Hayd: b. 14, h. 62), kimine göre Abdu'r-Rahmân ibn Avf'ın karısı, Peygamber'in de baldızı olan Ümmü Habîbe binti Cahş (Müslim, Hayd: b. 14, h. 63-64)), Allah'ın Elçisine gelip düzensiz âdet gördüğünü, bu durumda namaz kılıp kılamayacağını sormuş, Allah'ın Elçisi ona: "O gerçek âdet değildir, yıkan ve namazını kıl!" demiştir (Müslim, Hayd: b. 14, h. 62-64). Bu kadın, her vakitte yıkanıp namazını kılarmış (Müslim, Hayd: b. 14, h. 66).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş