Hadis rivayetleri arasındaki çelişkilerden örnekler (1)
Pazartesi, 04 Şubat 2013 00:00

Hadis rivayetleri arasındaki çelişkilerden örnekler (1)

Hadis rivayetlerindeki çelişkilerden örnekler verebilirmisiniz?

Cevap: Bir rivayette Peygamberimiz İslâm’da uğursuzluk olmadığını belirtirken, diğer rivayette, Peygamber’e; ev ve kadında uğursuzluk olduğu söyletilmiştir (Buhârî 76/53) Bir yanda Peygamber’e ayakta idrar yapma yasağı söyletilirken; diğer rivayette Peygamber’in ayakta idrar yaptığı belirtilmiştir. Huzeyfe: "… Ben, Allah’ın Elçisi ile birlikte yürüyorduk. Bir kavmin bir duvar gerisindeki küllüğüne rastladık. Allah’ın Elçisi (s.a.v.), tıpkı sizden birinin ayakta idrarını yapması gibi durup ayakta idrar yaptı. Ben bu esnada kendilerinden uzaklaşmak istedim. Bana yakın durmamı işaret buyurdu. Geri gelip, hemen arkasında dikilip abdestini bozuncaya kadar bekledim.'' (Buhârî, Vudu 62, 60, 61, Mezalim 27; Müslim, Taharet 73, 74, (273); Ebu Davud, Taharet 12, (23); Tirmizî, Taharet 9, (13); Nesaî, Taharet 24, (3, 25).

Hem Kur’ân’a, hem de bilimsel gerçeğe aykırı sözler de yine Peygamber’in ağzına konulmuştur:

Gûya Allah Resulünün Mevlâsı Sevban demiş ki: Ben Allah Elçisinin yanında ayakta dururken bir Yahudi geldi, bir şeyler soracağını söyledi. Peygamber (s.a.v.) de “Söyleyeceklerim sana yarar sağlayacak mı?”diye sordu. Adam da “Kulaklarımla dinlerim” deyince Peygamber sormasını emretti. Yahudi, yerin ve göklerin başka yer ve göklere değiştirileceği zaman insanların nerede bulunacağını sordu. Peygamber, insanların, Köprünün altındaki karanlıkta bulunacaklarını söyledi. Yahudi köprüyü ilk geçenlerin kimler olduğunu sordu. Peygamber “Köprüyü ilk geçenlerin Muhacirlerin fakirleri olduğunu söyledi.”

Yahudi köprüyü ilk geçen bu insanlara ne ödül verileceğini sordu. Peygamber “Yunus’u yutmuş olan Balığın karaciğerinin artığının verileceğini söyledi.”

Yahudi bunlara, balık ciğerinden sonra ne ikram edileceğini sordu. Peygamber “Ciğerin çevresinden yiyen Cennet Nuru’nun kesilip bunlara ikram edileceğini söyledi.”

Yahudi içki olarak ne içeceklerini sordu. Peygamber “Selsebil denen bir gözeden su içeceklerini söyledi.”

Sonra adam: “Ben sana, yeryüzünde ancak bir peygamberin veya bir iki kişinin bilebileceği bir şey sormak istiyorum: …. Çocuğun (cinsiyetinin) nasıl oluştuğunu sormak istiyorum, dedi.” Peygamber:“Erkeğin suyu beyazdır, kadının suyu sarıdır. Eğer erkeğin suyu kadınınkine baskın olursa çocuk erkek; kadının suyu erkeğinkine baskın olursa çocuk kız olur, dedi.” Yahudi “Doğru söyledin, sen peygambersin deyip gitti.”

Allah’ın Elçisi (s.a.v.): "Bu adam bana bunları sorduğu zaman ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Nihayet Allah onları bana bildirdi" buyurdu. (Müslim, Hayz 34, (315). 1941)

İyi düşünülürse bu rivayetin her tarafının çürük olduğu görülür. Önce bu Sırat Köprüsü sağlam bir rivayete dayanmaz. Sonra yerin ve göklerin başka yer ve göğe değiştirilmesi, bunların tümden yok olacağı anlamında değil, biçimlerinin değiştirilmesi anlamındadır. Eğer yer ve gökler yani rivayette kastedildiği üzere tüm mekânlar kalkarsa varlığı hayal edilen köprü nerede kalır? Köprünün altında karanlık ayrı bir mekân mıdır ki insanlar orada bulunsun? Karanlık mekân değil, haldir, durumdur. Ayrıca bu Yahudi, Köprüyü önce Muhacirlerin fakirlerinin geçeceğini nasıl doğruluyor? Bu bir Yahudi bilgini ise ve köprünün varlığına da inanıyorsa buradan ilk geçenlerin Yahudi seçkinleri değil de neden Muhacirlerin fakirleri olduğunu onaylıyor? Bir Yahudi bilginin bunu onaylaması mantıksal değildir. Ayrıca Nur hayvan gibi boğazlanacak bir canlı mıdır ki boğazlanıp da köprüyü geçenlere yiyecek olarak servis yapılsın?

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş