Hadis rivayetleri arasındaki çelişkilerden örnekler (2)
Salı, 05 Şubat 2013 00:00

Hadis rivayetleri arasındaki çelişkilerden örnekler (2)

(...dünden devam)

Aslında yanıtı çok güç olan bu sorular bir yana, bizim asıl konumuz erkek ve kadının menileri hakkındaki tanımlama ve hangisi galip gelirse çocuğun o türden olacağı şeklindeki düşüncenin Peygamber’e söyletilmesidir. Bugün bir lise öğrencisi bile biliyor ki cinsiyeti erkek üreme hücresinde bulunan kromozomlar belirler, bunun çoklukla ya da azlıkla hiçbir alakası yoktur. Bu bilimsel bir gerçektir. Ayrıca bu söz Kur’ân’ın açık beyanına da aykırıdır. Kur’ân, çocuğun cinsiyetinin meni sıvısındaki spermler tarafından belirlendiğini gayet açıkça belirtmiştir:

O yarattı iki çifti: erkeği ve dişiyi, Atıldığı zaman nutfe(sperm)den.” (Necm: 23/45-46)

İnsan, dökülen menîden bir nutfe (sperm) değil miydi? Sonra o, alaka (embriyo) oldu da (Rabbi onu) yarattı, ona şekil verdi. Ondan iki (cinsten oluşan) çift(i); erkeği ve dişiyi var etti.” (Kıyâmet: 31/37-39) âyetlerinde gerek erkeğin, gerek dişinin, erkekten giden sperm tarafından belirlendiği bildirilmektedir. Çünkü Kıyâmet Suresi 39. âyetteki’ (hu: ondan) zamîri, nutfeye değil, menîye gitmektedir. Eğer zamir nutfeye gitseydi, dişil olması () gerekirdi. Oysa (hu) zamîri erkildir. Bu âyetlerde geçen nutfe de, sperm denilen menî hayvancığıdır. Demek ki erkek de, dişi de babadan giden menî hayvancıklarından yaratılmaktadır. Menî hayvancığının türü, insanın cinsiyetini belirlemektedir.

Kertenkeleyi öldürmek şu kadar sevapmış(!)

Kur’ân, bir nefsi, yani nefes alan canlıyı haksız yere öldürmenin, bütün insanları öldürmek kadar büyük bir suç olduğunu belirtirken Hz. Peygamber’in, tam tersine hayvanlardan bir tür olan kertenkeleyi öldürmeyi sevap saydığı rivayet edilmiştir:

“Her kim kertenkeleyi ilk vuruşta öldürürse ona şu ve şu kadar sevap vardır. Ve her kim onu ikinci vuruşta öldürürse, birinciden az olmamak üzere ona şu ve şu kadar sevap vardır. Ve her kim onu üçüncü vuruşta öldürürse ona da ikinciden az olmamak üzere şu ve şu kadar sevap vardır.” (Müslim, 146/695)

Hayvan öldürmek sevap olabilir mi? Oysa kara ve deniz avının helâl kılındığını belirten Mâide 96. Âyette "Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun!" söylemi şu anlama gelir: Nasıl sizin yanınıza hayvanlar toplanıyorsa, siz de bir gün Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Eğer siz, yanınızda toplanan, yakınlarınıza sokulan hayvanlara bir zarar vermez, onları incitmezseniz, huzurunda toplanacağınız Allah da sizi incitmez, size iyi işlem yapar.

(devamı yarın..)
 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş