İslâm’da bilimin yeri
Pazartesi, 27 Haziran 2011 01:00
İslâm’da bilimin yeri

Hocam, size bir konuyu sormak istiyorum. Ben bir bilim adamıyım. Çalışma alanım matematik, fen, mühendislik. Bu gibi çalışmaların dindeki yeri nedir? Bu çalışmalar dünyevi çalışmalar mıdır? Bu gibi çalışmalar ile çok meşgul olmak zararlı mıdır? Bu konuda beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Selam ve saygılarımla,

Uğur Özdemir (ITU Uçak ve Uzay Bil. Fak. Araştırma Görevlisi)

 

Cevap: Bütün evren ve evren olayları Allah'ın âyetleri, Allah'ın kitabıdır. Kitap iki türlüdür. Biri sözlü kitap. Bu peygamberlere vahiy yoluyla gelmiş olan kitaplardır. Diğeri sözsüz kitap. Bu da bütün evrendir. Denizler, karalar, yerler, gökler, kuşlar, türlü türlü hayvanlar hep Allah'ın kitabıdır. Bunlar körü körüne bakanlar için bir şey söylemez, yani konuşmaz ama ibretle bakanlar için manen konuşmaya başlar ve kendilerinin arkasında büyük bir güç ve akıl bulunduğunu gösterir. Allah'ın sözlü kitabını okumak nasıl güzel ve sevap ise O'nun sözsüz kitabı olan dünya olaylarını, doğa kanunlarını okumaya çalışmak da öyle güzel ve sevaptır. Kur'ân ilmi ışık, cehaleti karanlık kabul eder. Ve göklerde ve yerde bulunan âyetleri yani doğa olaylarını incelemeğe teşvik eder. Bunların yanında hiç fikir işletmeden, hiç ibret almadan körü körüne geçip gidenleri kınar. (Yusuf: 105)

Kur'ân'ın inen ilk âyetlerinde insan okumaya, öğrenmeğe insanın yaratılışını incelemeğe yönlendirilmektedir: "3- Oku, Rabb'in en büyük kerem sahibidir. 4- O, (insana) kalemle (yazmayı) öğretti. 5- İnsana bilmediğini öğretti." (Alak: 1/3-5)

Bu âyetlerde, insanı ‘alak (embriyo)dan yaratıp ona bilmediği şeyleri kalemle öğreten çok cömert Allah’ın adıyla okumanın emredilmesi, insanın kendisinin yaratılışını okumaya yöneltilmesi ve bilginin temel kaynağı olan kaleme, yazıya dikkat çekilmesi, Kur’ân’da ilme verilen değeri gösterir. Kur’ân’ın daha ilk âyetlerinde insan, Allah’ın yaratma yasalarını incelemeğe yöneltilmekte, bu incelemeğe de önce kendi yaratılışından başlamaya, öğrendiklerini yazı ile de tesbit ederek bilgisini geliştirmeğe ve bilmediği şeyleri öğrenmeğe teşvik edilmektedir ki bütün kâinât varlıklarını incelemek, maddî ve ma‘nevî ilimleri öğrenmek bu âyetlerin yönlendirmesi kapsamına girer. Geniş bilgi için Kur'ân Ansiklopedisi İlm maddesine bakabilirsiniz.