İSRAİL OĞULLARI, MENN VE SELVA (1) PDF 
Cumartesi, 29 Haziran 2024 00:00

İSRAİL OĞULLARI, MENN VE SELVA (1)

Sayın hocam .., arada sizi rahatsız ediyorum hakkınızı helal edin, atv tv de yarışma oldu Kim Milyoner Olmak İster’de soru şuydu: Allah tarafından bıldırcın eti gönderilirmiş başka yemek de var galîba unuttum, vaktin olursa bir zahmet yazarsanız sevinirim, sizden başka sorulara cevap yazan ve akıllıca cevap veren yok, bizim çocuklar asla inanmazlar; demek Allah bıldırcın eti gönderecek, neden bıldırcın, neden koyun kuzu değil, deniliyor. Inşallah günaha girmedim saygılarımla hürmetle efendim...

Cevap: Bu soru Mısır’dan ayrılıp çöle gelen İsrail Oğullarıyla ilgilidir. Şimdi size ayetin tefsirini yazayım:

“Bulutu üstünüze gölgelik çektik, size kudret helvası ve bıldırcın indirdik: "Size verdiğimiz güzel rızıklardan yeyin, (dedik). Ama onlar bize değil, kendi kendilerine zulmediyorlardı.” (Bakara: 57)

Bu âyette belirtildiğine göre tîh (çöl)de İsrail Oğullarının üzerine bir bulutla gölge yapılmış ve ağaçlardan kendilerine bol bol reçineler verilmişti. Türkçeye kudret helvası diye tercüme ettiğimiz el-menn'e çeşitli mânalar verilmiştir. Katâde'ye göre bulundukları yerde İsrail Oğullarının üzerine inen kardan beyaz, baldan tatlı bir şey yağardı. Tan yerinin ağarmasıyla güneşin doğması arasında yağan bu gıdaya el-menn denmiştir. Sabahleyin herkes, bir günlük yiyeceğini alır, onunla ertesi güne kadar idare ederdi.

Müfessirlerden kimi el-menn'i yenecek, kimi de içilecek şey diye tefsîr etmiştir. Âyetin ruhundan anlaşılıyor ki el-menn, İsrail Oğullarına, çalışmadan, zahmet çekmeden verilen yiyecek ve içeceklerdir (Tirmizî, Tıbb, 22). Yalnız bir tek çeşit gıda değildir. Zahmetsiz olarak kendilerine verilen bütün gıdaların adıdır.

Demek ki Cenab-ı Hak, İsrail Oğullarına gökten bolluklar vermiş, ağaçlardan akan reçineleri, üstlerinde uçan bıldırcınları kendilerine rızık olarak ihsan etmiş, onlara daha başka bereketler vermişti.

“Bir zaman da Mûsâ, kavmi için su istemişti; ‘Asanla taşa vur,’ demiştik. Bunun üzerine taştan on iki göze fışkırmıştı. Her bölük, kendi içecekleri pınarı bilmişti: ‘Allah'ın rızkından yeyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak (başkalarına) saldırmayın.’ (demiştik.)” (Bakara: 60)

 

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş