KUR’ÂN SEVDASIYLA GEÇEN BİR ÖMÜR (35) PDF 
Pazar, 23 Haziran 2024 00:00

KUR’ÂN SEVDASIYLA GEÇEN BİR ÖMÜR (35)

(...dünden devam)

Şeytânın ümit kestiği bir toplum olacağız.

Kesin kanâatim şudur ki kurtuluşumuzun ve kalkınmamızın tek yolu, Kur­’ân kültürüne dönmektir. Başka çözüm yok. O halde Kur’ân kültürüne vakıf olmamız lâzım. Sizlere tavsiye ediyorum: Her gün bir cüz okuma veya ayda bir hatim yapma yerine günde yarım sayfa meâli ile birlikte Kur’ân okuyun. Ama doğru bir meâl ile, üç kâğıtçıların ve tüccarların şuradan buradan arakladıkları meâllerle değil. Meâli ile birlikte okuyup her gün beş altı âyetin anlamını kavrarsanız bir Kur’ân kültürü meydana gelir. Bir olay karşısında hemen bir Kur’ân âyetinin anlamı dilinize gelir. İşte bu kültürdür.

Tabiat boşluğu kabul etmez. Din doğru öğretilmezse yerini hurâfeler, yalanlarla doldurulmuş din alır. Böylece saldırı güdüsüyle beslenen çıkar grupları oluşur. Gözünü dünya tutkusu, iktidar bürümüş bu çıkarcı insanlar, aslında dinin ruhu yaşamazlar ama kendilerini son derece dindar görünüp halkı sömürürler. Yani din bunların sömürü, çıkar âletidir.

Sonunda insanları dinden soğutan saldırgan sözler, eylemler ortalıkta terör estirmeğe başlar. İnsanlar dinden soğumaya başlarlar ama dinden soğumak, daha büyük bunalımlara yol açar. Saldırgan söz ve davranışlar, bağnazlıklar dinden değil, doğru öğretilmeyen dinin sömürü vasıtası yapılmasından kaynaklanmaktadır. Doğru din bilgisi verilmezse dini istediği gibi çıkarları uğruna yorumlayan, bağnazlık aşılayan şu veya bu gruplar çıkacaktır. Bir taraftan dini şekillerden ibaret gören, kendisi gibi düşünmeyenleri kâfir ilân eden çıkarcı gruplar; diğer taraftan dini hemen bütün yükümlülüklerinden soyutlayarak ibâdetsiz, hükümsüz, yaptırımsız bir inanç olgusu sayıp parsa toplayan gruplar. Bu akımların ikisinin temelinde de çıkar düşüncesi vardır. Bunlar sonunda huzursuzluk, bunalım getirir.

Öyle ise dinin asıl kaynağından, çarpıtılmamış, katmalarla, çıkarmalarla eğilip bükülmemiş doğru, sağlam kaynağından, yani yalın Kur’ân’dan öğrenilmesi gerekir.

Kur’ân kültürü, ruhumuza sindiği zaman biz, şeytânın ümit kestiği, melekleşmiş bir toplum olacağız.

(devamı yarın..)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş