BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN (2) PDF 
Pazartesi, 17 Haziran 2024 00:00

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN (2)

(...dünden devam)

Bir aile için bir kurban yeterlidir. Hz. Peygamber (s.a.v.): "Ey insanlar, her ev halkına, yılda bir udhiye (kurban) gerekir." (İbn Mâce, Adâhî: 2) Bu hadîse göre bir ev halkı için bir kurban yeterlidir. Ebû Eyyûb el-Ensârî de şöyle demiştir: "Adam kendisi ve hane halkı için bir koyun kurban keserdi. Yerler ve yedirirlerdi. Nihayet halk bununla övünür hale geldi de bu gördüğün hale geldi (insanlar kurban kesmede birbiriyle yarışır oldular)." (Tirmizî, Adâhî, 10) sözü de bir aileye bir kurbanın yeterli olduğunu, Pey­gamber döneminde öyle herkes tarafından kurban kesilmediğini gösterir.

Kur’ân’da anlatılan kurban, hacla ilgilidir. Haccın dışında kurban kesme gereği hakkında kesin delil yoktur. Aslında dört halîfe hacca gittiklerinde kurban kesmişlerdir ama hacca gitmedikleri zaman bayram için kurban kestikleri sabit değildir. Ne Ebubekir ne Ömer ne Osman ne de Alî hac dışında kurban kesmemişlerdir. Ama şimdilerde kurban kesme yarış hAlîne geldi.

Önemli olan kurban kesmek değil, gönülden Allah’a yakın olmaktır. Yoksa Kur’an’ın ifadesiyle: (Kurban edilen) Hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizin takvânız (gönül bağlılığınız) O'na ulaşır.” (Hac: 37)

“Bir hayat kurtaran, bütün insanları kurtarmış gibi sevap kazanır . (Maide: 32) Allah ülkemizi ve bütün insanlığı felâketlerden korusun.

Gönülden bağlılık, Allah’ı sevmek, O’nun sevgisinde yoğunlaşmak, O’na kullukta asla çıkar gözetmemek, İlâhî aşk ile dolu olarak Allah’a yönelmektir.

Teşrik tekbirleri:

Kurban Bayramı’nda, Arefe günü sabah namazının sonundan Bayramın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar her farz namazda selâ­mdan sonra bir defa tekbîr getirmek yani"Allâhu ekber Allâhu ekber lâilâhe illâllâhu vallâhu ekber Al­lâhu ekber ve lillâhi'l-hamd." demek gereklidir.

Bayram günü barış, esenlik günüdür. Bugün Müslümanlar namazın ardından tokalaşır, birbirlerine sarılır, mutluluk dilerler. Büyüklerin eli öpülür, duâları alınır. Küçükler sevindirilir. Dargınlar barışmalıdır. Bayramlar dargınların barışması için en güzel vesiledir. İslâm'da üç günden fazla küs tutmak caiz değildir. İlk barışanın sevabı daha çoktur.

İbadet saygı ve huzur ile yapılmalıdır. Camilerde cep telefonlarıyla meşgul olmak ḫuşû‘a (manevi saygıya) aykırıdır

Şimdilerde camilerde kimi gençleri görüyoruz ki Cuma veya bayram namazlarında selamın ardından veya namaz aralarında ellerinden cep telefonu düşmüyor. Kardeşim sen oraya namaza geldin, İftitah Tekbiri almak, Allah’tan başka her türlü düşünceyi arkaya atmak demektir. Cuma veya bayram namazlarında mescid veya camide geçirilecek zaman en fazla bir saattir. Cenabı Hak: “Beni anmak için namaz kıl!” (Tâhâ: 14) buyurmaktadır. Cami ibadet yani Allah’ı anma yeridir. Lehv-ü lu’b (oyun, eğlence, chatleşme) yeri değildir. Allah’ı anmak ruhu arındırıp yüceltir. Dünya tutkusu ise ruhun derecesini düşürür. Kur’ân şöyle buyurur:

Nefse ve onu biçimlendirene, Ona bozukluğunu ve korun­masını ilhâm edene andol­sun ki: Nefsini (Allah’ı anmakla) yücelten kazanmış, (dünya tutkusuyla) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.” (Şems: 7-10)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş