BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN (1) PDF 
Pazar, 16 Haziran 2024 00:00

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN (1)

Bizi bir kurban bayramına daha ulaştıran Allah’a hamd-ü senâlar olsun. Bayramınızı tebrik ederim. Bu bayramın adı îd-i Adhâ yani kurban bayramıdır. Bayrama ulaşan dinen zengin sayılan Müslüman’ın kurban kesmesi çoğunluğun kanaatine göre Sünnettir. Kurbana vacib diyenler varsa da çoğunluk Sünnet olduğu kanaatindedir. Esasen kurban hac ile ilgilidir. Ama fıkıh kitaplarında haccetmeyen zengin Müslümanlara da kurbanın Sünnet olduğu belirtilmiştir. O halde kurban hakkında biraz bilgi sunalım:  

Kurban Kesilecek Hayvanlar

Deve, sığır, koyun ve keçidir. Bunların erkeği de dişisi de kurban edilebilir. Tavuk, horoz ve eti yenilen vahşi hayvanlar kurban edilmez. Devenin beş seneliği, sığırın (öküz-inek-manda) iki seneliği koyun-keçinin bir seneliği kurban edilebilir. Koyunun gösterişli olan altı aylığı da kurban olabilir.

Bir koç veya teke ne kadar cüsseli olursa olsun ancak bir kişiye veya bir aileye kurban olur. Sığırı yedi kişi, deveyi on kişi ortaklaşa kurban kesebilirler.

Kurban Nasıl Kesilir?

Kurbanı bizzat sahibinin kesmesi güzeldir. Kendisi kesemezse başkasını kendi yerine vekîl edip kestirebilir. Kurbanı keserken hayvana eziyet etmemeli, kesme yerine incitmeden götürmelidir. Kesmeden önce hayvana su vermek müstehab(güzel)dır. Hayvanı yatırıp hazırladıktan sonra "Henüz elini hayvanın boğazına dokundurmadan:

"Veccehtu vechiye lilležî faṭara's-semâvâti ve'l-arḍa ha­nîfen vemâ ene mine'l-muşrikîn. İnne salâtî ve nusukî ve mah­yâye ve memâtî lillâhi rabbi'l-‘âlemîn la şerîke leh ve bi-žâlike umirtu ve ene evvelu'l-musli­mîn. Allahumme tekabbel minnî kemâ takabbelte min İbrâhîme ḫalîlike ve Muhammed'in habîbike

"(Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a, O'nun birliğine inanarak çevir­dim. Ben müşriklerden değilim. Benim namazım, ibâdetim, hayâtım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben (Allah'a) teslim olanların ilkiyim. Allah'ım, dostun İbrahim'den, sevgilin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur) diye du‘â et­meli ve:

"Bismillah! Allâhu ekber Allâhu ekber Allâhu ekber lâ­ilâhe illâllahu vallâhu ekber Allâhu ekber ve lillâhi'l-hamd. Bis­millah! Allâhu ekber" deyip hemen kesmelidir.

Sevgili kardeşlerim, yoksullara, özellikle şiddetli ihtiyaç, açlık ve sefalet içinde kıvrananlara yardım etmek, farz derecesinde bir görevdir.

Yaklaşık on aydan beri Siyonist İsrail devletinin acımasız saldırı altında her gün onlarca hatta yüzlerce şehid veren, evsiz barksız, sokaklarda aç perişan durumda olan Filistinli kardeşlerimize yardım etmek tüm Müslümanların boynun borcudur. Burada kesilecek kurban paralarını TD Diyanet Vakfı veya Kızılay vasıtasıyla para yatırıp orada kestirmek sanıyorum en makbul ibadet olur.  

Bayramda kurban kesmeyen, bayram sonu kurbanının parasını yardıma muhtaç olanlara verir veya gönderirse büyük sevap işlemiş olur. Çünkü fıkıh kuralına göre bayram günlerinde kurbanını kesemeyen, bayramdan sonra kurbanın parasını sadaka olarak verir. Bazı aileler de birden fazla kurban keserler. Gerçekte bir aileye bir kurban yeter. Birden fazla kurban kesmek isteyen, bir tane kessin, diğer kurbanların parasını yoksullara göndersin.

(devamı yarın..)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş