KUR’ÂN SEVDASIYLA GEÇEN BİR ÖMÜR (26) PDF 
Salı, 11 Haziran 2024 00:00

KUR’ÂN SEVDASIYLA GEÇEN BİR ÖMÜR (26)

(...dünden devam)

Hayır, hayır, Allah, kullarını yakmak, için yaratmamıştır. Kimse O’nun bol rahmetini daraltamaz, “Allah’ım, bana ve Muhammed’e rahmet et! Bizimle beraber başka kimseye rahmet etme!” diyen bedevi’ye Hz. Peygamber (s.a.v.): “Sen (Allah’ın) geniş rahmet)ini daralttın.” demiştir. (Buharî, Edeb: 27)

Şinasî’nin:

“Bir nokta ise eğer, bu semâvâta öre arz,

Binnisbe etmeliyim kendimi yok farz!”

beytiyle büyüklüğünü anlatmağa çalıştığı bu kâinâtın padişahı, tek olan Allah’tır. “O belli bir cemaatin değil, bütün alemlerin rabbidir” “Rahmeti, herşeyi kaplamıştır”, hiç kimse O’nun kâinattaki tüm varlıkları kucaklayan rahmetini tekeline ala­maz. Allah’ın elçisine buyurduğu üzere: “Lütuf ve kerem Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah’ın lütfu boldur, rahmetini dile­diğine tahsis eder. Al­lah büyük lütuf sahibi­dir.” (Âl-i İmrân Suresi: 73-74)

- Şans oyunları genel­de haram olarak söy­lenmekte ve Müslüman kitleye öyle olduğu izah edilmektedir. Sizin piyango konusundaki yaklaşımınız takvaya dayandırılmaktadır. Bu konuda daha detaylı açık­lama yapar mısınız?

Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında bugünkü anlamda piyan­go yok idi. Bunun haram olduğunu söyleyenler, kıyas ile hüküm vermektedirler. Kıyas zan ifade eder. Zan ile kesin hüküm sabit olamaz. Hiç kimsenin, Allah adına haram helal koymağa hakkı yoktur. Konuyu ilgili âyetin tefsirinde izah ettim. Daha fazla ayrıntıya gerek görmüyorum. Ben piyangonun helal olduğunu söylemedim ki. Ancak haram olup olmadığı şüphelidir dedim. Reşid Rıza da bu görüştedir. Onun görüşünü de ora­ya naklettim. Piyango şüpheli olmakla beraber onun aynen meysir olduğunu söylemek, zandan ve tahminden başka bir şey değildir.

Zan ve tahmin ile Kur’ân âyetlerini tefsir etmekten Allah’a sığını­rım.

Tefsîri çıkarırken size güç olan sorunlarınız var mı? Bu konuda ne gibi bir çalışma yapmayı düşünürdünüz?

En büyük sorunum, resmi görevimin Samsun’da oluşudur. Uzakta bulunmam, tashih iş­lerinde aksamalara, ge­cikmelere sebebolmaktadır. Bunu telafi için sık sık İstanbul’a geliyorum

Gönül arzu eder ki hep İstanbul’da olayım. Ama bir köşeye çekilmek de benim için erken sayılır. Benden hizmet bekleyenler de var. Bana bağlı asistanlarıma ve öğrencilerime biraz daha yararlı olmak için bu zahmete seve seve katlanmayı göze aldım. Allah yardımcımız olsun!

 Hocam sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz, çalışma­larınızda Cenab-ı Hak’tan başarılar niyaz eyleriz.

Ben de teşekkür ederim efendim.

(devamı yarın..)


 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş