A'RAF HALKI KİMLERDİR? (3) PDF 
Cuma, 10 Mayıs 2024 00:00

A'RAF HALKI KİMLERDİR? (3)

(...dünden devam)

Nahil Sûresinin 32’nci, Zümer Sûresinin 73’ncü âyetlerinden, cennet halkına selâm veren, onlara: "Cennete girin"  diyenlerin, melekler olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı burada cennetin önünde bekleyenlere: "Haydi cennete girin!" diyen A'râf halkının da bu melekler olması ihtimali güçlüdür.

Ancak burada A'râf halkı, ricâl  (erkekler) olarak nitelendirilmiştir. Meleklerde erkeklik, dişilik yoktur. Fakat bunlar, erkek şeklinde görünen melekler olabilirler. Çünkü melekler çeşitli şekillere girebilirler. Nitekim Allah'ın melekleri, İbrâhîm ve Lût'a (selâm onlara), genç delikanlılar şeklinde görünmüşlerdi (Hûd Sûresi: 69, 77; Zâriyat Sûresi: 24, 25). Cebrâîl Aley­hisselâm da Hz. Meryem'e, yine bir delikanlı şeklinde görünmüştü (Meryem Sûresi: 17).

"Henüz girmemişler ama, girmeyi umuyorlar." cümlesinin, cennet halkının sıfatı olması daha uygun ve daha kuvvetlidir. Bağlamdan bu anlaşılmaktadır. Zira A'râf halkı, cennetlikleri de, cehennemlikleri de tanıyacak, birincileri selâmlarıyla taltif, ikincileri azarlarıyla tekdir edecek bir durumdadırlar. Makamları, cennet halkının makamlarından üstündür. Cennete girmeyi umanlar, A'râf halkı değil, cennetin önünde bekleyen ve içeri girmeyi arzu eden mü'minlerdir. İşte A'râf halkı onlara selâm verip: "Haydi cennete girin!" derler. Böylece cennetin önünde bekleyen mü'minleri sevince kavuştu­rurlar. Kendileri ise cennet halkını da, cehennem halkını da kontrol edecek yüksek bir makamdadırlar.

50 ’nci âyet, cennet halkı ile cehennem halkı arasındaki bir konuşma sahnesini canlandırıyor. Cehennemdekiler, cennettekilere:

" Suyunuzdan, ya da Allah'ın size verdiği rızıklardan biraz da bize akıtın" diye yalvarırlar. Ama cennettekiler:

" Allah, bunları kâfirlere harâm etmiştir."  derler.

"Afîdû: taşırın, akıtın" sözünden cehennemdekilerin aşağıda, cennet­tekilerin yukarıda olduğu anlaşılıyor. Cehennem halkı, yukarıda bulunan cennet halkından, kendilerine su ve rızık verilmesini istiyorlar.

5 1’nci âyette cehenneme giden kâfirlerin, dünyada yaptıkları işler nitelendirilmektedir: Onlar dinlerini eğlence yerine koymuşlar, oyuncak gibi dinleriyle oynamışlar, kendi kendilerine haramlar koymuş, kaldır­mışlar, dini istedikleri gibi değiştirmişler. Dünya hayâtı kendilerini aldatmış.

Yüce Allah, onların acıklı sonlarını sergiledikten sonra bütün insanlığı uyarıyor: "Onlar, bugünleriyle buluşmayı nasıl unuttular ve âyet­lerimizi inkâr edegeldilerse, biz de bugün onları unuturuz!" buyuruyor. Cehennemin sahibi Allah'tır. Onları oraya koyan da O'dur. Allah'ın, zindanda unuttuğu, yani hiç acımadan orada bıraktığı kimsenin halinin nasıl yaman olacağı, izahtan vârestedir.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş