A'RAF HALKI KİMLERDİR? (2) PDF 
Perşembe, 09 Mayıs 2024 00:00

A'RAF HALKI KİMLERDİR? (2)

(...dünden devam)

46-47: Cennet ehli ile cehennem ehli arasında bir hicâb vardır. Hicâb, engel, perde demektir. Bu hicâb, cennetle cehennemi birbirinden ayıran A'râf, yani yüksek surdur. İşte cennet ile cehennem arasındaki surun üstünde duran, her ikisini de görebilen bir takım erkekler de vardır. Bunlar, cennet ehlini de, cehennem ehlini de yüzlerindeki işaretlerinden, eylemlerinin, vücutlarından yansıyan ışık veya karanlıklarından tanırlar.

İşte cennet ile cehennem arasındaki surun yüksek burçlarında duran bu adamlar, henüz cennete girmemiş olan, fakat (cennetin kapısında duran), cennete girmeyi uman cennetlikleri: "Selâm size!"  sözüyle selâmlarlar. Onların durumlarından hoşlanırlar. A'raf­takilerin gözleri, bir de ateş halkı tarafına ilişince onların durumundan da ürperir: "Rabbimiz, bizi şu haksızlarla beraber eyleme!"  derler. Onların durumuna düşmemek için Allah'a sığınırlar.

48-49: Sonra A'râftakiler, cehennemde bulunan, simaların­dan tanıdıkları bazı adamlara seslenirler: "Sizin topluluğunuz, böbürlendiğiniz şeyler size bir yarar sağlamadı, sizi bu durumdan kurtarmadı. (Cennetteki mü'minleri göstererek) 'siz, şunlar için mi Allah onlara hiçbir rahmet eriştirmez' diye yemîn ediyordunuz?" derler.

Dünyada zengin takımı, fakir mü'minlerle alay edip: "Allah bunlara mı rahmet verecek, yani Allah'ın rahmeti bunlara mı kaldı?" diye alay ederlerdi. Şimdi o alay ettikleri kimselerin durumu kendilerine gösterilerek kendileriyle alay edilmektedir.

Cehennemdekilerle alay ettikten sonra cennetin önünde, cennete girmek için bekleyen cennetliklere hitâben: "Haydi cennete girin, size korku yoktur ve siz üzüntü çekmeyeceksiniz!" derler. Bu sözleriyle onların gönüllerini ferahlatırlar.

A'RAF NEDİR?

A'râf  örfün çoğuludur. Yerden yüksek olan her şeye örf denir. Yüksekliğinden dolayı horozun başının üstündeki ibiğe de örf  denmiştir. Abdullah ibn Abbâs, A'râf'ın, cennet ile cehennem arasında bir sur olduğunu söylemiştir. Müfessirler, A'râf halkı hakkında çeşitli görüşler rivayet ederler.

Âyetlerin ruhundan, A‘râf halkının; ya kıyâmet halkının eşrâfı, ya da cennet ve cehennem halkını tanıyan melekler olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar melekler veya peygamberler olabilir. Çünkü bunlar, hem cennetlikleri, hem de cehennemlikleri simâlarından tanıyan irfan sahibi kişilerdir. Ayrıca bunlar cennetliklere selâm verip onları takdir ve taltif etmekte, cehennemlikleri azarlamaktadırlar. Bu da bunların, cennetlik ve cehennemlikler hakkında hüküm belirtecek, takdir ve tekdîr yetkisine sahip yüksek kimseler olduğunu gösterir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş