ALLAH'IN YARATIŞINI DEĞİŞTİRMEK (1) PDF 
Pazartesi, 06 Mayıs 2024 00:00

ALLAH'IN YARATIŞINI DEĞİŞTİRMEK (1)

Çok muhterem Hocam;

Hayvanların genleriyle oynamak, özellikle Amerikada son dönemde tartışma konusu oldu. Örneğin bir gazete haberinde şöyle bir şey açıklandı:

"Florida'da yetkililer, hastalık taşıyan yerel türlerin yok edilmesi amacıyla, genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisineğin doğaya salınması projesine onay verdi.

Zararsız yeni türün yayılmasıyla Zika virüsü ya da Dang Humması gibi hastalıkları taşıyan sivrisineklerin sayısının azalması umuluyor.

Çevre koruma gruplarının, doğanın dengelerini değiştirerek beklenmedik etkiler yaratabileceğini söyleyerek karşı çıktığı proje aslında yıllardır tartışılıyordu. .."

Dini açıdan bu ve buna benzer çalışmaları nasıl yorumlamamız gerekir. Saygılarımla Hasbi

Cevap: Bu sorunun cevabı Fetvalar Kitabımızda vardır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“118- (O şeytân) Ki Allah ona la'net etti ve o da, ‘Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım’ dedi. 119- ‘Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim: hayvanların kulaklarını yaracaklar; onlara emredeceğim: Allah'ın yaratışını değiştirecekler!’ kim Allah'ın yerine şeytânı dost tutarsa, muhakkak ki açık bir ziyana uğramıştır.”  (Nisa: 118-119)

Allah'ın yaratışını değiştirme hakkında çeşitli sahabe ve tabiûna atfedilen tefsirler vardır. Bunlara göre Allah'ın insanlığa uygun gördüğü tevhîd dinini değiştirmek, Allah'ın yaratışını değiştirmek olduğu gibi hayvanların kulaklarını kesmek, uzuvlarını sakatlamak, insanın tabii güzelliğini bozmak, kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesi gibi şeyler, hep Allah'ın yaratışını değiştirmektir.

Hayvanların ve insanların kısırlaştırılması, Allah'ın yaratışına aykırıdır. Neslin devamı için Allah'ın açtığı üreme yollarını kapatmaktır. Kulak dilme, hayvanı sakatlamaktır. Dövme yapmak da insanı güzelleştirmez, çirkinleştirir. Böyle hayvanları ve insanları sakatlayan, tabii güzelliği bozan işlemler, âyetin delâletiyle haram olduğu gibi hadîsi şerîflerle de menedilmiştir.

Ancak yüzün kıllarını çekmek gibi özellikle kadınların yaptıkları bazı tezyinat işlemlerini, haram sayan hadîslerin sıhhati üzerinde düşünmek gerekir. Çünkü güzelleşme, bilhassa kadının tabii ihtiyacıdır. Allah'ın Elçisi, yas zamanı dışında kadınların süslenmelerine müsaade buyurmuştur. 

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş