YOLCULUĞA ÇIKANIN ARDINDAN SU DÖKME GELENEĞİ PDF 
Pazar, 05 Mayıs 2024 00:00

YOLCULUĞA ÇIKANIN ARDINDAN SU DÖKME GELENEĞİ

Soru: Yolculuğa çıkanın ardından su dökme geleneği nereden geliyor?

Cevap: Yolcunun arkasından su dökmek, batıl inançtır. Ama bu inanç veya uygulama nereden gelmiştir, onu bilemem. Yalnız İslâm'da böyle bir inanç veya uygulama yoktur. Acaba yolcunun arkasından su dökmekle, giden kişinin su gibi hedefine kazasız belasız ulaşması mı amaçlanıyor? Herhalde böyle bir niyet vardır. Her ne olursa olsun, bu uygulama ne Kur'ân'a, ne de Sünnete dayanır. Kur'ân ve sünnette yeri olmayan şeyler, eğer ibadet türünden ise bid'at adını alır. Ama örfe dayalı uygulama ise bunun da iki yönü vardır. Bir kısmı Kitaba ve Sünnete aykırı olmayan uygulamadır ki bu tür örfler geçerlidir. Ama Tevhîd inancına aykırı olan düşünce ve uygulamalar batıldır. Yolcunun arkasından su dökme uygulaması da İslâm'ın Tevhîd ve Tevekkül umdelerine uymaz. O halde batıldır, bunun fayda vereceğine inanmak da batıl inançlardandır.”

---

Bu yazı üzerine okurum şu açıklamayı yapmış: “Birisi yolculuğa çıkarken ona "innellezi farada aleykel kurane le radduke ile maadin" ayetini okuruz.”

Cevap: Bunun yolculukla ilgisi yok, Âyet, Kur’ân’ın indirildiği Hz. Peygamber’e Allah’ın yardımıyla Tevhîd dinini yerleştirmede başarıya ulaşacağı müjdesini vermektedir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş