ERKEKLERE ALTIN VE İPEK HARAM MI? (4) PDF 
Cumartesi, 04 Mayıs 2024 00:00

ERKEKLERE ALTIN VE İPEK HARAM MI? (4)

(...dünden devam)

Enes ibn Mâlik, Kurayza olayında hakemlik yapmış bulu­nan ve Hendek Savaşında aldığı yara ile sonunda vefat eden Sa'd ibn Muâz'ın torununu görünce şöyle demiş: "Sen Sa'd'a ne kadar benziyorsun? Sa'd büyük insandı, çok uzun boylu idi. Peygam­ber(s.a.v.)'e altın saçaklı ipek bir elbise göndermişti. Allah'ın Elçisi (s.a.v.) o elbiseyi giyip minbere çıktı. Ayakta durdu yahut oturdu. Halk, çok beğendikleri o elbiseye elleriyle dokunup 'Bunun gibi (güzel) bir giysi görmedik!"  dediler." (Tirmizî, Libâs: 3) Tirmizî, rivayet ettiği bu hadîsin, sahîh olduğunu söylüyor.

Bir şeyin kesin haram olması için Kur’ân’dan bir delîle dayanması gerekir. Bir iki kişinin aktarımına dayanan bu tür riva­yetlerle kesin haram hükmü sabit olmaz. Peygamber’in buyurduğu üzere, “Haram, Allah’ın kitabında yasaklanan şeylerdir.”  Kur’ân’­da ipek giysinin ve altın takının erkeklere haram olduğu hakkında en ufak bir işaret mevcut değildir. Tam tersine bunların, cennet ehlinin ziyneti olduğu, imrendirici bir üslûp ile anlatıl­mak­tadır. Meselâ:  Onlar öyle kimselerdir ki kendileri için Adn cennet­leri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Orada altın bile­ziklerle beze­nirler; ince ipekten yeşil giysiler giyerek koltuklar üze­rine yasla­nırlar. Ne güzel sevap ve ne güzel dayanacak (koltuk)!” (Kehf Suresi: 31).

Şayet ipek ve altın erkeklere kesin haram olsaydı içlerinde Enes, Ebû Hüreyre, Berâ' ibn Âzib gibi âlim insanların bulunduğu yirmiden fazla sahâbî, Peygamber’in torunları olan Alî Zeynel­âbi­dîn ve Ca'fer-i Sâdık hazz  elbise giyerler miydi? Gerçi hazz, saf ipek değil, yünle ipek karışımından yapılmış kumaştır, ama o kadar fark etmez. Konuyu böyle genişletmemin sebebi, işin içyüzünü ortaya çıkarmak ve İslâm'ın Allah'ın ni'metlerini insanlara yasaklamadığını, insanların yollarını daraltmadığını anlatmak içindir. Şunu da vurgulamak isterim ki ipek elbise erkekler için haram olmasa da mekruhtur. Zamanın normal giyimiyle yetinmek elbette daha uygundur.

Elbise şöhret ve başkalarına çalım satmak için giyilmemeli, temiz niyet ile giyilmelidir. Çünkü kendini beğenme, böbürlenme haramdır. Yüce Allah: "Allah, kendini beğenip böbürlenenleri sevmez." (Hadîd: 23) Buyurduğu gibi, Hz. Peygamber de: "Kıyamet gününde Allah, kendini beğenerek eteğini sürükleyen insanın yüzüne bakmaz."  (Buhârî; Müslim, Libâs, 9) buyurmuştur.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş