ERKEKLERE ALTIN VE İPEK HARAM MI? (3) PDF 
Cuma, 03 Mayıs 2024 00:00

ERKEKLERE ALTIN VE İPEK HARAM MI? (3)

(...dünden devam)

Bu rivayetlerden erkeklere ipek giymenin ve altın takmanın, haram değil, sadece mekruh olduğu, yani uygun olmadığı anlaşılır. Bunun günahla ilgisi yoktur. Erkeğin süsü, güzel ve temiz giyinmektir. Aşırı süslenmek, takılar takmak erkeğe yakışmaz.

Ancak süs için değil de zorunluluk gereği ipek giymekte ve altın takmakta bir sakınca yoktur. Hz. Enes'in rivayetine göre bir sefer esnasında Abdurrahmân ibn Avf ve Zübeyr ibn el-Avvâm, kaşıntıdan şikâyet etmişler. Peygamber (s.a.v.) onların ipek giymelerine müsaade etmiştir (Ebû Dâvûd, Libâs: 9; Müslim, Libâs, ;…).

Abdullah ibn Sa'd da babasının şöyle dediğini anlatmıştır: ''Buhârâ'da, beyaz katır üzerinde karışık ipekten siyah sarıklı bir adam gördüm: 'Bunu bana Peygamber (s.a.v.) giydirdi' dedi."  Bu hadîsi çıkaranlardan Ebû Dâvûd: "Peygamber'in ashabından yirmi yahut daha çok insan, hazz giymiştir. Enes ve Berâ ibn Âzib de bunlardandır." diyor (Ebû Dâvûd, Libâs: 9).

Abdu's-Selâm ibn Şeddâd Ebû Tâlût: "Hz. Enes'in üzerinde hazz (karışık ipek) sarık, hazz cübbe ve hazz mitraf (iki tarafı saçaklı elbise) gördüm. Kendisine: 'Sen ipekten menettiğin halde kendin ipek mi giyiyorsun?' dediler. Şöyle cevap verdi: 'Emir­lerimiz bunu bize giydiriyorlar. Biz de onların, bunu üstümüzde görmelerini istiyoruz."  (İbn Sa’d, Tabakat: 7/23-24; Siyeru A’lâ­mi’n-nubelâ: 3/395-406) Hz. Ebû Hüreyre'nin üzerinde de karışık ipekten elbise görülmüştür. İyi okçulardan olan Hz. Enes, dişlerini altın kaplatırdı. Yüzüğünün kaşında da avının üzerine çökmüş bir arslan resmi vardı (İbn Sa’d, Tabakat: 7/18; Usdu’l-ğâbe: 1/152). Hz. Alî'nin: "Allah'ın Elçisi, süslü keten, renkli ipek giymeyi ve altın yüzük kullanmayı, rükû'da ve secdede (Kur'ân) okumayı menetti" dediği rivayet edilirken, bu rivayetin başka bir varyan­tında: "Sizi bunlardan menetti, diyemem." ilâvesi yer almaktadır (Ebû Dâ­vûd, Libâs: 11). Hazz, kısmen ipek olan yahut yün veya tavşan kılıyla, ipek karışımından yapılan kumaştır.

Ebû Davud'un İkrime'den çıkardığı rivayete göre: Abdullah ibn Abbâs şöyle demiş: "Alî beni Harûriyye'ye gönderdi, 'Şu toplu­luğa git, görüş' dedi. Ben de en güzel Yemen giysisi giyip gittim. Onlara vardığımda:'

– Merhaba Abbâsoğlu, bu ne elbisedir böyle? dediler.

– Bunu giydiğim için neden beni kınıyorsunuz? Ben Allah'ın Elçisinin üstünde giysilerin en güzelini gördüm, dedim."  (Ebû Dâvûd. Libâs: 8)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş