ERKEKLERE ALTIN VE İPEK HARAM MI? (2) PDF 
Perşembe, 02 Mayıs 2024 00:00

ERKEKLERE ALTIN VE İPEK HARAM MI? (2)

(...dünden devam)

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, giydiği ipek elbiseyi çıkarıp attığı: "Bu, korunanlara yaraşmaz"  dediği (Buhârî, Müslim) rivayeti yanında; Dûmetu'l-Cendel emiri Ukeydir'in, kendisine hediye olarak gönderdiği altın işlemeli, saf ipek elbiseyi giydiği; imrenerek elbiseye ellerini süren sahâbîlerine: "Siz buna imreniyor musunuz? Andolsun Cennet'te, Sa'd'ın mendilleri bundan daha güzeldir!" dediği (Tirmizî, Müslim) de rivayet edilmektedir. Başka bir rivayette de; Hz. Ömer, Şam'da bir kasaba olan Cabiye'de Müslümanlara hitaben: "Peygamber (s.a.v.) ipek giymekten menetti. Ancak iki, üç, dört parmak yeri kadar ipek giyilmesine müsaade etti." demiştir (Tirmizî, Libâs, 1).

Rivayetlerin çoğundan, erkekler için halis ipek giymenin mekruh olduğu, yani uygun bir şey olmadığı anlaşılır. Fakat karışık ipek veya ipekle işlenmiş yahut ipek sırmalı, saçaklı elbise giymekte bir sakınca yoktur. Abdullah ibn Ömer (r.a.), çarşıdan satın aldığı Şam yapısı bir elbisenin, kırmızı ipekle işlendiğini görünce onu geri vermiş, bu husus Esmâ'dan sorulmuş; Esma Abdullah ibn Ömer’in yanlış düşündüğünü anlatmak için Hz. Peygamber'in, cepleri, yenleri, yırtmaçları ipek kaplı cübbesini çıkarıp soranlara göstermiş, yani böyle ipekle kaplı elbise giymenin bir sakıncası olmadığını anlatmak istemiştir. Nitekim bir rivayette de Esma: "Peygamber (s.a.v.) bu elbiseyi giyerdi. Biz bunu hastalar için yıkarız, bunun (suyu) ile (yıkanılıp) şifâ istenir."  demiştir (Ebû Dâvûd, Müslim, Libâs, b. 2 h. 10). Abdullah ibn Abbâs da: "Peygamber (s. a. v.) saf ipeği (erkeklere) menetti. Fakat ipek bayrak kullanmakta ve elbiseye ipek sırma, saçak takmakta bir sakınca yoktur." demiştir (Ebû Dâvûd, Hâkim).

Hz. Alî'nin torunu, Hz. Hüseyin'in de oğlu olan, ibadet ve takvâsından dolayı da Zeynu'l-âbidîn (dînin süsü) sıfatiyle anılan Alî Zey-ne'l-Âbidîn'in hazz (ipek ve yün karışımından yapılmış) sarı bir elbisesi vardı, onu Cuma günleri giyerdi (İbn Sa'd, Tabakat, 5./217). Bir rivayete göre de Alî Zeyne'l-Âbidîn, kış gelince yün-ipek karışımı bir elbise alır, kışı geçirdiği o elbiseyi yazın satar, parasını sadaka verirdi. Yazın iki Mısır Aşmonî elbisesi alır, kâh birini, kâh ötekini giyer: "Allah'ın, kulları için çıkardığı süsü kim haram etti?" (A'râf: 32) derdi. İki bayramda kendisine kovada ne­bîz yapılır, alkolleşmeye bırakılmadan, taze olarak verilirdi. Yağlanır (krem sürer), kına ile sakalını boyar, ihrama girerken yıkanıp koku sürünürdü. Sardığı sarığının ucunu arkasından sarkıtırdı (İbn Sa'd, Tabakat, 5/217-218).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş