ERKEKLERE ALTIN VE İPEK HARAM MI? (1) PDF 
Çarşamba, 01 Mayıs 2024 00:00

ERKEKLERE ALTIN VE İPEK HARAM MI? (1)

Hocam erkeklere Altının ve ipek giysilerinharam olduğunu söylerler. Ben Kur’ân-ı Kerimde böyle bir haramı bulamadım. Yoksa yanılıyor muyum? Şimdiden çok sağ olun, var olun. Allah' razı olsun...

Cevap: Konu ile ilgili hükmü "Yeni İslâm İlmihali" eserimden aktarıyorum. Kur'ânımızda altın ve ipeğin haram olduğuna dair bir buyruk yoktur. Tam tersine cennetliklerin, bu tür giysiler giyecekleri, imrendirici bir üslûb ile anlatılır. İşte bu konudaki izahımız şöyledir:

İslâmiyyet, temizlik ve güzellik dinidir. Allah'ın sınırları içinde kalmak şartıyla süslenmek helâldir. Yüce Allah şöyle buyurur: "De ki: Allah'ın, kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim yasakladı? De ki onlar dünyada mü'minler içindir, âhiret'te de tamamen mü'min­lerin­dir." (A'râf: 32)

Yalnız iki süs var ki, kimi kişi rivâyetlerine göre Hz. Peygamber (s.a.v.), bunları erkeklere uygun görmemiştir: Altın takmak ve saf ipek giymek (Tirmizî. Libâs. 1, 2: İbn Mâce, Libâs 19). Hz. Peygamberin "İpek giymeyin, çünkü onu dünyada giyen, (erkekler) âhirette giymeyecektir." (Buhârî: Müslim, Libâs, 2)dediği, bir sahâbinin parmağında gördüğü altın yüzüğü çıkarıp attığı ve: "Biriniz, ateşin bir kor parçasını eline almağa yelteniyor.'" (Müslim, Libâs. 11) buyurduğu rivayet edilir.

Biraz sonra açıklayacağımız üzere bu sözlerin, gerçekten Hz. Peygamber’in sözü olduğu kuşkusu vardır. Çünkü Peygamber’in, bu sözün tersine uygulamaları rivayet edilmiştir. Eğer Peygamber’e aitse bu yasaklamanın, o zamanki ekonomik darlıktan ileri geldiğini, Peygamber'in torunu Ca'fer-i Sâdık açıklamıştır. Süfyan-i Sevrî, üstten ipek, alttan sof giyen İmâm Ca'fer'i güzel giysiler içinde görünce hayretini gizleyememiş:

– Ey Allah Elçisinin oğlu, bu, ne senin, ne de atalarının elbisesi değildir, demiştir. Ca'fer ona:

– Ey Sevrim, o zaman darlık zamanı idi. Şimdi genişlik zamanıdır, her şey boldur, demiş, sonra cübbesinin altına giydiği sofu göstererek:

– İşte Allah için giydiğimiz elbise budur. Bu üstteki de sizin için giydiğimiz elbisedir. Allah için olanı gizledik, sizin için olanı gösterdik, demiştir (Hilyetu'l-evliyâ, 3/193; el-Kevâkib, l. 95).

İmam Ca'fer'in bu sözü, erkeğin ipek giymesinin ve altın takmasının yasaklanmasının, yoksulluk ve darlıktan ileri geldiğini, herkesin ipek giyme ve altın yüzük takma imkânının doğduğu bolluk zamanında bunları giymekte bir sakınca bulunmadığını, bu yasağın günahla ilgili olmayıp toplumsal denge ve imkân ölçüsünde eşitlik ilkesiyle ilgili olduğunu gösterir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş