KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (7) PDF 
Pazar, 28 Nisan 2024 00:00

KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (7)

 (...dünden devam)

Rivayete göre yakışıksız, çirkin bir adam olan Ḍahhâk ibn Süfyân, Hz. Peygamber’e bey‘at ettikten sonra:

– Benim iki karım var, şu kırmızıcıktan güzeller –kırmı­zıcık ile 'Ayşe'yi kastediyordu– İster misin birini bırakayım da, sen onunla evlen, dedi.

Orada oturmakta olan 'Ayşe bu sözü duyunca dedi ki:

– O mu güzel, yoksa sen mi güzelsin?

– Hayır vallâhi ben ondan daha güzel ve daha cömerdim, dedi.

Allah'ın Elçisi (s.a.v.), 'Ayşe'nin çirkin adama bu şekilde sormasına güldü." (Kitâbu’l-Fukâhe).

Peygamber hayatından sunulan bu kesitler, onun somurtkan değil, aşırı olmayan şakadan hoşlandığını gösterir. Zaten somurtkanlık iticidir. Kur’ân onun güzel, tatlı huyunu şöyle özetliyor:

“Allah’ın rahmeti sayesinde, sen on­lara yumuşak dav­randın. Eğer kaba, katı yü­rekli biri olsaydın, çevrenden dağılır, gider­lerdi!...” (Âl-i İmran: 159)

Tasavvufta müzik dinlemeğe semâ‘ adı verilir. Tasavvuf müziğinin etkisiyle vecde gelip sallanmak veya benzeri hareketler yapmak da semâ‘ adı altında değerlendirilmiştir.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş