KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (5) PDF 
Cuma, 26 Nisan 2024 00:00

KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (5)

 (...dünden devam)

Yanına gelen ihtiyar bir kadına şaka olarak:

– İhtiyâr kadın, Cennete girmez, dedi.

Kadının ağlaması üzerine buyurdu ki:

– O gün sen ihtiyar olmayacaksın ki. Yüce Allah: ‘Biz onları yeniden bir güzel inşâ etmişiz, onları bâkireler yapmışızdır’ (Vâkıa Suresi: 35. âyet) buyurmuştur.”

Ümmü Eymen adında bir kadın, Pey­gamber(s.a.v.)e geldi:

– Kocam seni dâvet ediyor, dedi. (Peygamber):

– Kocan kim, şu gözünde ak olan adam mı? dedi. (Kadın):

– Vallahi gözünde ak yok, dedi. (Peygamber):

– Hayır, var, dedi. (Kadın):

– Hayır vallahi yok, dedi. (Peygamber):

– Herkesin gözünde ak vardır, dedi.

Peygamber “ak” sözü ile, gözün siyah halkasını çevreleyen beyaz tabakayı kastediyordu.

Fakat bu söz, gözdeki kısmî körlüğü de ifade ettiğinden kadın, bunu kullanıldığı genel anlamda anlamıştı. Peygamber (selâm ona), bu sözüy­le cinâs yapmıştır..

Başka bir kadın da gelip:

– Yâ Resûlallah, bineğim yok, beni bir deveye bindir, dedi; Peygamber (s.a.v):

– Hayır, seni devenin yavrusuna bindirelim, dedi. Kadın:

– Ben deve yavrusunu ne yapayım; beni taşıyamaz ki? dedi. Peygamber (s.a.v.):

– Her deve, bir devenin yavrusudur, dedi."

Torunu Hasan’ı severken kendi dilini çıkarıp göstererek çocuğu güldürürdü. Bunu gören Uyeyne adlı bir bedevî: 'Vallahi be­nim oğlum büyür, evlenir, sakalı biterdi, fakat ben onu hiç öp­mez olurdum' dedi. Peygamber (s.a.v.): 'Merhametli olmayana mer­hamet edilmez!' buyurdu.”

Buḫârî'nin ve Müslim'in rivayetlerine göre dePeygamber Aley­hisselâm: 'Siz çocukları öpüyorsunuz, biz öpmeyiz' diyen göçebeye: 'Allah senin kalbinden merhamet duygusunu söküp almış ise ben ne yapabilirim?' demiştir". (Buḫârî, Edeb: 18; Müslim, Fedâil: 65).

Bir arkadaşının, Ebû Umeyr denilen bir oğlu vardı. Allah'ın Elçisi (s.a.v.) çocuğun yanına gelir: 'Ey Ebû Umeyr, Nuğeyr ne yaptı?' diyerek şaka yapardı. Nuğayr serçe yavrusu demektir."

Umeyr’in kardeşi olan Enes’i de “İki kulaklı” diyerek severdi.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş