KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (4) PDF 
Perşembe, 25 Nisan 2024 00:00

KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (4)

 (...dünden devam)

Bakıyorsunuz bu sözde kahramanları(!) izleyen körpe dimağlar gördüklerini yapmaya kalkıyorlar. Bir çocuk, filmdekine özenerek kendi kardeşini tabanca ile öldürüyor. Maçlarda düğünlerde sözüm ona sevinç gösterisi olarak havaya sıkılan kurşunlar kaç masum insanın canına mal oldu! Son zamanlarda özellikle büyük kentlerde suçların birdenbire patlamasında bu filmlerin etkisi yok mudur?

Dr. Hatice K. Arpaguş’un dediği gibi: "Çocukta dürtülerini dizginleme yeteneği çok zayıf olduğundan, televizyondaki dizi kah­­ramanının şiddete yönelik davranışları, çok kolay şekilde saldırganlık dürtülerini harekete geçirebilir... Çünkü He-Man, Poke­mon, Harry Potter gibi kahramanlarla yetişen çocuklardan." Yüksek ide­alizm, ahlâkî değer ve erdem beklenmez.

Sanıyorum sayın Prof. Ali Bardakoğlu, “lehv ve lağv, yani boş, beyhude” sözüyle tanımladığı akım, anlatmaya çalıştığımız üze­re maneviyatı tamamen dışlayan, nefsin dürtüleri peşinde koşan davranış biçimidir. Yoksa bu sözden, dindar insanın hep ciddiyet sınırları içinde kalacağı, hiç şakaya, eğlenceye yer vermeyeceği anlamı çıkmaz. Çünkü böyle bir anlayış da gerçekçi değildir.

Dediğimiz gibi dinin temel kurallarına ters düşmeyen örf, halk kültürü kabul görmüştür. Her milletin kendine özgü bir düğün tarzı, eğlence geleneği vardır. Davul zurna eşliğinde bar oynamak Anadolu’nun kültürüdür. Halk düğünlerde Kur’ân’ını da okur, duâsını da yapar ama aynı zamanda düğün gereği şarkı, türküler söyleyerek eğlenir. Eğlence de insanın ihtiyacıdır. Hep ciddiyetle geçen hayat sıkıcı olur.

Peygamberimiz, bayramlarda, özel günlerde şarkı söyleyenleri dinlemiş, eğlenceleri izlemiş, düğünlerde şarkı söylenmesini emretmiş, sefere giderken şarkı ve türküleriyle develeri coşturacak ses sanatçıları (haddâ’) götürmüştür.

Kendileri Lâhûtî âlemle onca iç içe yaşamasına karşın asla somurtkan değildi, güleç yüzlü idi. Makul sınırlar içinde arkadaşlarıyla şakalaşır, eğlen­ceden, şakadan hoşlanırdı: "Ben de şaka yaparım, fakat doğrunun dışına çıkmam" demiştir (Kenz: 3/648, h. 8320).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş