KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (2) PDF 
Salı, 23 Nisan 2024 00:00

KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (2)

 (...dünden devam)

Bu bakımdan bu ansiklopedik tefsîrimizin bir örneği yoktur. 34 ciltten oluşan, fakat henüz sadece 30 cildi basılabilmiş olan bu eserin, önce halkımıza, sonra İslâm âlemine büyük fayda ve kolaylık sağlayacağına inanı­yor ve çabalarımızı rızâsına uygun kılmasını, rızâsına uygun işlerde bizi başarıya ulaştırmasını yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.

Bu eserimiz, eğer gerçekten inandığımız gibi Kur’ân dü­şüncesinin anlaşılmasına katkı yapmış olursa kendimizi bahtiyar sayarız. Eserimizden yararlananlardan beklediği­miz, bizi hayır du‘â ile yâdetmeleridir.

Tarîhte ilk defa bu eseri yazmayı bize ilhâm ve lütfe­den yüce Allah’a binlerce hamd-ü senâ, Kur’ân’ın mübelliği olan Allah Elçisi’ne salât ve selâm olsun.

Popülizm, idealizmden yoksunluktur

Popüler kültür, esasında halk kültürü demektir. Kültürün iki temel kaynağı vardır. Biri din, diğeri örf dediğimiz gelenek. İslâm’ın temeli olan tevhîd inancına ve Kur’ân’ın temel düşüncesine aykırı olmayan örfler yani gelenekler geçerlidir. Din bunları reddetmez. Ama Kur’ân’ın temel düşüncesine aykırı olan örf reddedilir.

Televizyonlarda, sinemalarda sunulan kimi filmler, diziler insanları, özellikle gençleri özentiye, bencilliğe, sadece fiziksel dürtüleri tatmine, gününü gün etme eğilimine yönlendirmektedir. İnsanı mânevî âlemlere çeken güzelim Türk musikisinin yerini alan pop müziğinde manevi esinti sezilmiyor. Sanatçı edasıyla ekranlarda boy gösteren kimileri, sesleriyle ve sanatlarıyla değil bedensel hareketleriyle, şurasını burasını teşhir ederek etki bırakmak istiyorlar. Nerede o Türk musikisinin, ruhu sarıp mânevî âlemlere, üstün düşüncelere götüren lahuti etkisi, nerede pop müziğin şehvete kışkırtan acayip çığlıkları?!

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş