GÜZEL SAN‘ATLAR (9) PDF 
Pazartesi, 04 Mart 2024 00:00

GÜZEL SAN‘ATLAR (9)

(...dünden devam)

 

Bir Âzerî şair, musikiyi reddedenlere şöyle diyor:

Bu bezm-i eyşte rûhun gıdâsı mûsikîdir

Seven könüllerin öz dil-rübâsı mûsikîdir

Ne sâde, ince yaratmış, tırarı? ustâdı,

Mürekkep inceliğin iptidâsı mûsikîdir

Suâl-i Leyli’ye Mecnun verip bû nev cevabı

Sevip sêvilmegin evvel binâsı mûsikîdir

Ğamâlûd olmağîlen sen bu gadder, ey âşık (eksiklik var)

Mehebbet âleminin her sefâsı mûsikîdir

Cehenneme gedecek, yokh megamı cennette

O kes ki bilmese, mahşer sedâsı mûsikîdir

De mah-i telet îlen hem-zebân olan Şâhid?

Rümuz-i şer‘imizin âşinâsı mûsikîdir

 

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş