KİBİR (2) PDF 
Pazartesi, 05 Şubat 2024 00:00

KİBİR (2)

(...dünden devam)

“İnsanlara yanağını bükme (kibirlenerek boynunu bir yana büküp yüzünü insanlardan öte çevirme) ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zîrâ Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez!’ (Lokman: 18)

“Allah, kurumlu, böbürlenen insanları sevmez.” (Nisâ: 36)

Zümer: 60. âyette kibirlilerin yerinin cehennem olduğu; 72’nci âyette de kibirlilerin yerlerinin çok kötü olduğu vurgulanmıştır.

Mü’min: 76. âyette kibirlilerin cehenneme sokulacakları ve yerlerinin kötü olduğu vurgulanıyor.

“Rahmân'ın kulları öyle kimselerdir ki, yeryüzünde mütevâzi olarak yürürler, câhiller kendilerine laf atarsa "Selâm" derler.” (Furkan: 42/63)

Gurur:

A‘râf: 12'de şeytânın, Âdem ile eşini gurûr ile yani aldatarak aşağı sarkıttığı; Fâtır: 40'da zâlimlerin birbirlerine gururdan başka bir şey va'detmedikleri; İsrâ: 64'de şeytânın kendisine uyan insanlara gururdan başka bir şey va‘dde bulunmadığı; En‘âm: 112'de insan ve cin şeytanlarının, birbirlerini süslü sözlerle aldattıkları bildirilmektedir.

Fâtır: 5, Lokman: 33'de "Sakın, dünyâ (şu yakın) hayât sizi aldatmasın, o ğarûr (çok aldatıcı) sizi Allah ile aldatmasın!" buyuruluyor. Yani şeytân sizi Allah'ın kerîm, rahîm olduğunu, hoşgörüsünü anımsatarak sizi yersiz umutlara, hayallere düşürüp aldatmasın, demektir. Çünkü bu tür düşüncelere, hayallere kapılan kimse, ruhunu geliştirecek, arındıracak ve yüceltecek güzel eylemleri yapmaktan geri kalır, ruhunu kirleten günâhlara dalarsa sonunda perişan olur. İşte "Ey insanlar, Allah'ın va'di gerçektir; sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan), Allah(ın affına güvendirmek sureti) ile sizi aldatmasın. (Fâtır: 5, Lokman: 33) âyetlerinde Allah'ın va'dinin gerçek olduğu, herkesin mutlaka yaptıklarının karşılığını göreceği; şeytânın, Allah'ın rahmetinin bolluğunu, affediliciğini hatırlatarak insanı aldatıp yanlış davranışlara sürüklememsine dikkat etmeleri öğütlenmektedir.

“(Âhirette münâfıklar) cennet halkına seslenerek: "Biz de sizinle beraber değil miydik?" derler. (Mü'minler) derler ki: "Evet ama, siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz, beklediniz (hemen tevbe etmediniz) kuşkulandınız, kuruntular sizi aldattı. Allah'ın emri (olan ölüm) gelinceye kadar (böyle hareket ettiniz), o garûr (çok aldatıcı şeytân), sizi Allah(ın affı) ile aldattı." (Hadîd: 14) âyetinde de cennet halkı olan mü'minlerin, âhirette kendilerinden yardım isteyen münâfıklara verecekleri cevap anlatılmaktadır. Mü'minler, münâfıklara, gururun, kendilerini cehenneme sürüklediğini söylemektedirler.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş