KİBİR (1) PDF 
Pazar, 04 Şubat 2024 00:00

KİBİR (1)

Hayır, (Rabb'inin bu kadar iyiliğine rağmen yine) insan azar; Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için. (Alak: 1/6-7)

Bu âyetlerde insanın, kendisini zengin görünce azacağı, haddini aşıp taşkınlık edeceği, doğru yoldan şaşacağı belirtilmektedir.

“Yeryüzünde kabara kabara yürüme. Çünkü sen yeri yırtamazsın, boyca da dağlara erişemezsin! Bunlar("Allah ile beraber başka tanrı edinme!" âyetinden itibaren sayılan fiiler)in hepsi, kötü olan, Rabb'inin katında hoş görülmeyen şeylerdir.” (İsrâ: 37-38)

İsrâ: 50/37’nci âyette insanın, böbürlenerek yürümesi kınanıyor. Zîrâ insanın ne kadar kabarsa yeri yırtamayacağı; boyunun da dağlara ulaşamayacağı belirtilerek böbürlenmenin boş, anlamsız bir kuruntu ve kötü bir huy olduğu vurgulanıyor. 38’nci âyette de 23-37’nci âyetlerde yasaklanan şeylerin, Allah katında günâh ve çirkin şeyler olduğu belirtiliyor.

İsrâ: 50/30’ncu âyette Allah’ın, dilediğine bol, dilediğine dar rızık vereceği, kullarının hallerini bilir ve görür olduğu, yani herkesin durumuna uygun olanı yaptığı bildirilmektedir. O halde kul, zenginliğine ve mevkiine güvenip gurura kapılmamalıdır, fakir olduğu için de ezilmemeli ve üzülmemelidir.

Allah dilediğini zenginlikle, dilediğini yoksullukla sınar. İnsan, Allah’ın kendisi için uygun gördüğünü, takdir buyurduğunu gönül hoşluğuyla karşılayıp “Lütfun da hoş, kahrın da hoş!” diyerek O’na teslîm olur ve şükrederse mutlu olur. Kim bilir belki yoksul olması hakkında hayırlıdır. Zengin olsa başına felâketler gelecektir. Her zengin mutlaka mutlu değildir. Zenginlik, Allah’ın, bir insanı çok sevdiğinin işareti olamaz. Tersine fakirler Allah’a daha çok bağlıdırlar. Genellikle kişi zenginleştikçe şımarır, azar, hattâ Allah’ı dahi tanımaz olur. İşte: “Hayır, (Rabb'inin bu kadar iyiliğine rağmen yine) insan azar; Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için” (Alak: 7-8) âyetlerinde insanın, zenginlik hissine kapılıp gurura düşmesinin, kendisini nasıl bir felâkete sürüklediğini belirtmektedir. Zenginlikle şımarıklığa düşecek kimseler için zenginlik felâkettir. Çünkü o kimsenin yoksullaşan ruhu ıstırap çekecektir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Dünyânın her hali insan için bir sınavdır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş