MEMURLUK YEMİNİ ŞİRK MİDİR? PDF 
Pazartesi, 29 Ocak 2024 00:00

MEMURLUK YEMİNİ ŞİRK MİDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

Bu şekilde hocam yemin.

Memuriyet yeminine birkaç yerde şirktir deniyor. Memuriyet yemini ettiğimizde şirke mi girmiş oluyoruz?

Cevap: Memuriyet yemininin içeriğini bilmiyorum. Zaten Kur’ân’a göre yemîn Allah adına yapılır. Vallahi, billahi gibi. Öteki sözlerle yapılan yeminler İslâm’a göre yemîn değildir. Yeminin ayrıntısı için Kuran Ansiklopedisi adlı eserimde "Yemin" maddesini okuyunuz.

Yazdığınız biçimde yemîn İslâm açısından yemîn sayılmaz. Memur olmak isteyen böyle yemin etmek zorundadır. Zorunluluk karşısında yapılan inkâr dahi küfür ve şirk sayılmazken zorunlu durumda devletin yasaları gereği bu tür yemini şirk saymak doğru değildir. Ben size İslâm’a göre yemini anlatayım. Payınızı çıkarırsınız.

(devamı yarın..)

 

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş