İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (20) PDF 
Pazartesi, 20 Kasım 2023 00:00

İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (20)

(...dünden devam)

Netanyahu'nun yönettiği İsrail ordusu, masum Filistinlilerin başlarına bombalar, fosforlu bombalar yağdırmakta, sivil halkı, çocukları, bebekleri, kadınları öldürmekte; tarihte belki eşi görülmemiş zulüm yapmaktadır. Ama bir gün yüce Allah bu zalimlere yaptıkları zulmün cezasını verecektir. Hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz. Zalim er geç cezasını çeker.

Zalim yine bir zulme giriftar olur âhir

Elbette olur ev yıkanın hânesi vîran!

İsrail oğulları, kendi toplumlarında yetişmiş olan pey­gamberleri dahi öldürmekten çekinmemişlerdir. Zekeriyya ile oğlu Yahya bu örneklerdendir.

ZEKERİYYÂ

2- Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyyâ’ya rahmetini anıştır. 3- O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı: 4- “Rabbim, demişti, ben, bende kemik gevşedi; baş, ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Rabbim, sana du‘â ile hiçbir zaman bahtsız olmadım (her du‘â ettikçe kabul buyurdun, beni istediğimden mahrum etmedin). 5- Doğrusu ben arkamdan, yerime geçecek yakınlar(ımın iyi hareket etmeycekler)inden korktum; karım da kısır. Katından bana, yerime geçecek bir velî lütfet. 6- Ki, (o), bana ve Ya‘kûb oğullarına mîrâsçı olsun. Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap.” 7- (Allah buyurdu): “Ey Zekeriyyâ, biz sana bir oğul müjdeleriz, adı Yahyâ’dır. Daha önce ona hiç semî (benzer) yapmadık.” 8- (Zekeriyyâ): “Rabbim, dedi, benim nasıl oğlum olur? Karım da kısırdır. Ben ise ihtiyarlığın son sınırına vardım.” 9- Dedi: “Öyledir, ama Rabbin: ‘O bana kolaydır, daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım’ dedi.” 10- “Rabbim, dedi, (öyle ise) bana bir işâret ver.” “Senin işâretin, sapasağlam olduğun halde tam üç gece (ve gündüz) insanlarla konuşamamandır.” dedi. 11- (Zekeriyyâ,) Ma‘bedden kavminin karşısına çıkıp onlara: “Sabah akşam (Rabbinizi) tesbîh edin!” diye işâret etti." (Meryem: 1-11)

Abiya takımından olan ve Hz. Süleyman soyundan gelen Zekeriyâ (Luka: 1/5), Süleyman ma‘bedinin din adamı, Yahyâ (Yuhanna) el-Ma‘medân(Vaftizci Yahyâ)’nın babası ve Elisabet’in kocasıdır. İslâm kaynaklarına göre marangozluk yapıp elinin emeğiyle geçimini sağlardı. Yaşı hayli ilerlediği bir sırada Allah’tan kendisinin ilmine ve mülküne vâris olacak bir çocuk istedi. Allah da, kendisinin ve karısının ihtiyarlıklarına rağmen ona Yahyâ’yı lütfetti.

Mu‘allim Bostânî’nin kaydına göre melek Cebrâ’îl ona, Yuhanna isimli bir oğlu olacağını müjdeleyince bu müjdeye inanmadığı için oğlu doğuncaya kadar cezâ olarak dili tutulmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de ise onun, çocuğu olacağının işâreti olarak üç gün dilinin tutulup sadece işâretle merâmını anlattığı ifade edilmektedir (Meryem: 10-11).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş